• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Meedoen in onderzoek

Print 
Patiëntenparticipatie in het UMCG 
  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Waarom is patiëntenparticipatie belangrijk voor medisch wetenschappelijk onderzoek?

De ervaringen van de patiënt zijn heel nuttig voor ons wetenschappelijk onderzoek. Deze ervaringen kunnen ons helpen te bepalen wat we gaan onderzoeken of hoie we een onderzoek beter kunnen maken. Het betrekken van patiënten en het gebruik maken van hun kennis en ervaringen en hun wensen kan de kwaliteit van het onderzoek op meerdere manieren verhogen. Participatie van patiënten in onderzoek draagt bij aan: 

 1. ​Een beter begrip van wat patiëntwensen zijn en wat het onderzoek kan opleveren voor de patiënt. Daarmee wordt de maatschappelijke relevantie van het onderzoek vergroot.
 2. Meer deelname van patiënten aan wetenschappelijk onderzoek.
 3. Een grotere kans op het ontvangen van subsidies. Deelname van patiënten is namelijk een van de belangrijke evaluatiecriteria voor de kwaliteit van een onderzoek.

Wat is patiëntenparticipatie?

Patiënten kunnen op meerdere manieren meedoen, niet alleen als deelnemer. Een patiënt kan ook meedenken over het doel, de opzet en de uitvoering van een onderzoek. Of over de interpretatie en/of de verspreiding van de uitkomsten van het onderzoek. Ook is het mogelijk om onderzoeksaanvragen voor te bereiden of  te beoordelen.

De invloed van een patiënt op onderzoek staat weergegeven in de participatieladder. Hoe hoger de patiënt op de ladder meedoet, hoe hoger de invloed van de patiënt. Op hoogste trede op de ladder bepaalt de patiënt samen met de onderzoekers wat er wordt onderzocht en hoe dit wordt gedaan.  

Patiënten kunnen ook meedenken in een panel of een focusgroep, hun ervaring delen in een spiegelgesprek, onderdeel zijn van een onderzoeksteam als onderzoekspartner of bijvoorbeeld interviews afnemen. Patiënten kunnen ook opdrachtgever zijn en bepalen wat er onderzocht wordt. Om patiënten zo goed mogelijk te betrekken, hanteren we 9 uitgangspunten:

 1. Betrek patiënten in álle fasen van onderzoek en het liefst zo vroeg mogelijk.
 2. Combineer participatiemethodes.
 3. Werf patiënten met een heldere boodschap en taakomschrijving.
 4. Ondersteun de participerende patiënt in zijn rol.
 5. Patiëntenparticipatie kost geld. Reserveer budget voor patiëntenparticipatie.
 6. Participeren moet je leren. Train de patiëntvertegenwoordigers en de onderzoekers.
 7. Evalueer regelmatig.
 8. Wees transparant. Laat in de onderzoeksopzet en in de rapportage zien hoe de patiënt participeert.
 9. Waardeer de door de patiënt geleverde bijdrage en geef de uitkomsten terug.

 

De kickstarter van Participatiecompas helpt je op weg bij het betrekken van patienten bij onderzoek.

R​ead about patient involvement in research​.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram