• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Meedoen in de zorg

Print 

​Patiënten helpen al jaren mee bij verbeteringen in het UMCG. Deze patiëntparticipatie kent vele vormen. Zo vragen we vragen naar mening en/of ervaringen van patiënten. Dat gebeurt met vragenlijsten of door met groepen patiënten te praten in zogenaamde ‘spiegelgesprekken’. Ook komen veel ervaringen binnen via brieven, klachten, onze website en sociale media. Al deze ervaringen en meningen gebruiken we om onszelf te verbeteren. Elk jaar doen we bovendien een aantal verbeterprojecten met Zorgbelang Groningen en zorgverzekeraar Menzis. In deze projecten werken we samen met patiënten om de zorg te verbeteren.

Cliëntenraden in het UMCG

We vinden het ook erg belangrijk dat patiënten worden betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. Dat gebeurt bijvoorbeeld via cliëntenraden. Sinds een aantal jaar heeft het UMCG een overkoepelende cliëntenraad. Deze raad is de officiële vertegenwoordiging van de patiënten in het UMCG bij de Raad van Bestuur. Ze adviseren de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd. Hiernaast zijn er cliëntenraden bij een aantal afdelingen van het UMCG.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram