• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Goede zorg in coronatijd

Print 
01 juli 2020

​Blog Mirjam Plantinga, Leidende Coalitie Patiëntenparticipatie

Wat is goede zorg in coronatijd? Daar is veel discussie over. Lange tijd was er uitsluitend aandacht voor het beheersen van de corona-pandemie en het voorkomen van overbelasting op de intensive care (IC). Een te snelle en grote verspreiding van het corona-virus zou de samenleving namelijk ontwrichten en de behoefte aan IC-bedden groter kunnen maken dan het beschikbare aanbod aan bedden en zorgverleners. Om een ‘code zwart’ te voorkomen, waarin op de IC onmenselijke keuzes gemaakt hadden moeten worden tussen wie mag leven en wie moet sterven, zijn er drastische overheidsmaatregelen genomen die ten koste zijn gegaan van de kwaliteit van de niet-corona gerelateerde zorg.

Of de keuze voor het kunnen blijven leveren van IC-zorg ten koste van het leveren van goede zorg op andere domeinen een goede keuze is geweest, zal in de toekomst moeten blijken als duidelijker wordt wat de impact is geweest van het uitstellen van niet-corona gerelateerde zorg en het stoppen of beperken van bezoekregelingen. Maar dat deze keuze een enorme impact heeft gehad en veel discussie heeft opgeroepen is helder. Er zijn de afgelopen tijd tal van schrijnende voorbeelden en oproepen voor aandacht hiervoor naar buiten gekomen. De observaties van de antropoloog Anne-Mei The laten bijvoorbeeld duidelijk zien dat de focus op veiligheid in verpleeghuizen ten koste is gegaan van de kwaliteit van leven en voor vele bewoners aanvoelt als een gijzeling of opgesloten zitten in oorlogstijd. Zorgbelang Groningen riep inwoners van Groningen op om hun ervaringen te delen via de Meldactie 'Zorg in coronatijd'  en ook hier werden veel meldingen ontvangen over de nadelige gevolgen op mentaal welbevinden van het stoppen van bezoekregelingen in woon- en zorgvoorzieningen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.     
    
Het maken van keuzes is in crisissituaties erg moeilijk en alle respect voor iedereen die heel hard heeft gewerkt om onder die moeilijke omstandigheden beleid te formuleren, maar nu het corona-virus onder controle lijkt is een inperking van het leveren van goede zorg niet langer te rechtvaardigen en wordt dit maatschappelijk ook niet meer geaccepteerd. Dit signaleert ook de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het advies ‘(Samen)leven is meer dan overleven’, waarin wordt  gepleit voor meer ruimte voor maatwerk, aandacht voor kwaliteit van leven en het verminderen van ongelijke sociale en gezondheidsrisico’s.

Nu er nieuw beleid geformuleerd dient te worden en er meer rust en tijd is om hier invulling aan te geven, is het van belang om te zorgen dat ook patiënten- en mantelzorgorganisaties hierbij betrokken worden. Het positieve aan de corona-crisis is dat er veel vormen van digitale patiënt- en burgerparticipatie zijn ontwikkeld waar gebruik van gemaakt kan worden. Laten we nu we de zomervakantie ingaan hopen dat we het corona-virus onder controle houden, maar bovenal dat de focus weer komt te liggen op het leveren van goede zorg aan iedereen die dat nodig heeft.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van patiënt participatie? Abonneer u dan op deze blog of kijk voor meer informatie op meedoen.umcg.nl.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram