• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Waardegedreven zorg

Print 
15 januari 2019

Blog Mirjam Plantinga, Leidende Coalitie Patiëntenparticipatie ​

Waardegedreven zorg, ook wel bekend als Value-based healthcare, wie doet daar tegenwoordig niet aan? Ook in het UMCG wordt er veel aandacht aan besteed. En terecht. Want het doel van waardegedreven zorg is mooi: het  realiseren van de beste uitkomsten voor de patiënt, tegen de laagst mogelijke kosten. Maar hoe weet je wat de beste uitkomst is voor de patiënt en hoe verhouden (meer) waarde en (extra) kosten zich tot elkaar? Dat blijkt nog niet zo makkelijk. 

Om te kunnen sturen op waarde is het van belang om te weten wat de patiënt van waarde vindt. In veel waardegedreven zorg initiatieven wordt waarde gemeten aan de hand van gestandaardiseerde uitkomstvragenlijsten (PROMs en PREMs). Voordeel van deze aanpak is dat een zelfde manier van meten vergelijking en sturen op uitkomsten mogelijk maakt. Maar de vraag is wel hoe goed deze aanpak inzicht geeft in wat van waarde is. Komt met een gestandaardiseerde vragenlijst het individuele verhaal van de patiënt wel voldoende naar boven? 

En is dat individuele verhaal van de patiënt niet juist waar het over gaat? Wat de beste uitkomst is voor de patiënt, hangt immers af van wat de patiënt van waarde vindt. Onderdeel van waardegedreven zorg is dan ook dat de gemeten uitkomsten besproken worden met de patiënt en meegenomen worden in het individuele behandelplan. Samen beslissen of shared decision making wordt dat wel genoemd, ook zo’n gehypte term. Maar zoals UMCG collega Schelto Kruijff in zijn blog hierover mooi verwoord, is voor samen beslissen vooral tijd en aandacht voor de patiënt nodig, waar het vaak aan ontbreekt. 

Onderdeel van waardegedreven zorg en focus in veel waardegedreven zorg initiatieven is ook het kostenaspect: het realiseren van veranderingen in de zorg tegen lagere kosten. Ook hierbij is de vraag wat dit betekent voor de individuele patiënt. Waar wordt voor gekozen als er sprake is van meer waarde voor de patiënt maar ook meer kosten? Mag je als patiënt een groter beroep doen op zorgkosten als dit jou in staat stelt de dingen te doen die je graag zou willen doen? Mag je als kind extra medicijnen innemen en dus extra zorgkosten maken om naar een feestje te kunnen gaan of wordt zo’n kinderfeestje dan wel erg duur, zoals Fred Cuijpers aangeeft in zijn vlog​ voor Patientenfederatie Nederland? ​

Het  realiseren van de beste uitkomsten voor de patiënt, tegen de laagst mogelijke kosten is een strevenswaardig doel, maar echte waardegedreven zorg is meer dan alleen het (gestandaardiseerd) meten van uitkomsten en het sturen hierop. Alleen als we de individuele patiënt voor ogen blijven houden en diens zorgbehoeften, wensen en mogelijkheden centraal blijven stellen dan zal er werkelijk waardegedreven zorg gerealiseerd kunnen worden. 

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van patiënt participatie? Abonneer u dan op deze blog op kijk voor meer informatie op meedoen.umcg.nl​.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram