• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Sterftecijfers

Print 
​​​​​​​

Ziekenhuizen doen hun uiterste best om patiënten zo goed mogelijk te helpen. Toch overlijden er patiënten, zonder dat er sprake hoeft te zijn van een verminderde kwaliteit van zorg. Eén van de manieren om die kwaliteit van zorg zichtbaar te maken, is het publiceren van het jaarlijkse sterftecijfer van een ziekenhuis in relatie tot het verwachte sterftecijfer van dat ziekenhuis. 

Jaarlijks worden van alle ziekenhuizen in Nederland de sterftecijfers (Hospital Standardized Mortality Ratio – HSMR) berekend. Omdat ziekenhuizen van elkaar verschillen in omvang en patiëntenpopulatie worden factoren zoals leeftijd, diagnose, andere aandoeningen, sociaal economische status, urgentie van opname en herkomst van de patiënt meegewogen in de uitkomsten. Op basis van deze factoren wordt een 'verwachte sterfte' per ziekenhuis per aandoening berekend en vervolgens wordt de werkelijke sterfte daartegen afgezet. Dit is de HSMR. ​

Sterftecijfer 2018

Een HSMR van 100 geeft aan dat de werkelijke sterfte gelijk is aan de verwachte sterfte in een bepaald tijdsinterval. De HSMR 2018 voor het UMCG is 95, waarbij het 95% betrouwbaarheidsinterval 87 tot 102 is. De sterfte in het UMCG wijkt daarmee statistisch niet significant af van het landelijk gemiddelde. De HSMR 2016-2018 voor het UMCG is 99. Ook hiermee wijkt het UMCG niet af van het landelijk gemiddelde.​

Voor een uitgebreide toelichting op deze berekening, zie uitleg HSMR en SMR.

Sterftecijfers 2016-2018

​Jaar​Aantal opnamen ​Aantal sterfgevallen​Verwacht aantal sterfgevallen​HSMR
​95%
betrouw-baarheids-interval
​201633.251​660​673​98​(91-106)
​2017​​30.928​682​663​103​(95-111)
​201829.282​633​669​95​(87-102)
2016-2018 93.4611.975​​2.004​​99​​(94-103​)

 

Sterftecijfer als vergelijkende maat voor kwaliteit van zorg

Het UMCG gebruikt de sterftecijfers als één van de vele kwaliteitsindicatoren om de zorg voortdurend te verbeteren. Het volledige rapport ‘HSMR-rapport 2016-2018’ is te lezen onder de gerelateerde inhoud.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram