• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Sterftecijfers

Print 

Ziekenhuizen doen er alles aan om patiënten zo goed mogelijk te helpen. Toch overlijden er ook patiënten, zonder dat er sprake hoeft te zijn van een verminderde kwaliteit van zorg. Eén van de manieren om die kwaliteit van zorg zichtbaar te maken, is het publiceren van het jaarlijkse sterftecijfer van een ziekenhuis in relatie tot het verwachte sterftecijfer van dat ziekenhuis.

Jaarlijks worden van alle ziekenhuizen in Nederland de sterftecijfers (Hospital Standardized Mortality Ratio – HSMR) berekend. Omdat ziekenhuizen fors van elkaar verschillen in omvang en patiëntenpopulatie worden factoren zoals leeftijd, diagnose, andere aandoeningen, sociaal economische status, urgentie van opname en herkomst van de patiënt meegewogen in de uitkomsten.

Op basis van deze factoren wordt een 'verwachte sterfte' per ziekenhuis per aandoening berekend. De werkelijke sterfte wordt daar tegen afgezet. Dit is de HSMR. De HSMR wordt gezien als een indicator voor vermijdbare sterfte.

Sterftecijfer 2017

Een HSMR van 100 geeft aan dat de werkelijke sterfte gelijk is aan de verwachte sterfte in een bepaald tijdsinterval. De HSMR 2017 voor het UMCG is 103, waarbij het 95% betrouwbaarheidsinterval 95 -111 is. De sterfte in het UMCG wijkt daarmee statistisch niet significant af van het landelijk gemiddelde. De HSMR 2015-2017 voor het UMCG is 101. Ook hiermee wijkt het UMCG niet af van het landelijk gemiddelde.

Voor een uitgebreide toelichting op deze berekening, zie uitleg HSMR en SMR.

Sterftecijfers 2015-2017

​Jaar​Aantal opnamen ​Aantal sterfgevallen​Verwacht aantal sterfgevallen​HSMR
​95%
betrouw-baarheids-interval
​2015 33.985​678​656​103​(96-111)
​2016​​33.485​660​677​98​(90-105)
​201730.956​682​663​103​(95-111)
2015-2017 98.4262.020​​1.997​​101​​(97-106)

 

Sterftecijfer als vergelijkende maat voor kwaliteit van zorg

Het is de insteek van het UMCG de sterftecijfers te gebruiken als één van de vele kwaliteitsindicatoren om onze zorg voortdurend te verbeteren. Transparantie daarover is de belangrijkste reden de cijfers beschikbaar te stellen. Het volledige rapport ‘HSMR-rapport 2015-2017’ is te lezen onder de gerelateerde inhoud.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram