• Tekstgrootte
 Mijn UMCG  

De kwaliteit van uw behandeling

Print 

​Het UMCG wil u goede, veilige en patiëntvriendelijke zorg van voorbeeldige kwaliteit leveren. Daarmee concentreren we ons niet alleen op de best mogelijke behandeling van uw ziekte, maar ook op de veiligheid van die zorg en uw tevredenheid daarover.  

Permanent w​​​erken aan kwaliteit van zorg

Wij werken permanent aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Met onderstaande voorbeelden geven we u een beeld van de manier waarop wij ons uiterste best doen om te zorgen dat onderzoeken en behandelingen altijd van uitstekende kwaliteit zijn.

  • Goed geschoo​ld en getraind (bevoegd) personeel

Onze artsen en verpleegkundigen zijn goed opgeleid en gediplomeerd, of werken onder deskundige supervisie als ze in opleiding zijn. Ze worden regelmatig bijgeschoold en zijn zodoende altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken binnen hun vakgebied.

  • Ervaren (be​​kwaam) personeel

Ons ziekenhuis is groot en heeft een regiofunctie. Hierdoor behandelen wij veel patiënten en kunnen wij ervoor zorgen dat onze specialisten bepaalde ingrepen (zoals operaties) vaak genoeg doen. Oefening baart kunst, ook bij artsen. De meeste beroepsverenigingen (zoals de vereniging van chirurgen, vereniging van kinderartsen, etc.) hebben vastgelegd hoe vaak een arts/specialist een bepaalde ingreep minimaal moet uitvoeren om ‘bekwaam’ te blijven. Onze artsen/specialisten voldoen altijd aan die normen.

  • Werk(e​n) volgens protocollen

Onze dokters en verpleegkundigen werken volgens vastgelegde protocollen. Daarin zijn een vaste werkwijze en een stappenplan vastgelegd. Deze protocollen zijn gebaseerd op de door een beroepsvereniging (bijvoorbeeld de vereniging van KNO-artsen heeft vastgelegd dat hoe het knippen van keelamandelen moet gebeuren) vastgestelde richtlijn. Sommige aandoeningen of operaties zijn echter zo zeldzaam (soms doen zich ook onverwachte complicaties voor), dat er slechts weinig academisch geschoolde artsen met specifieke ervaring op een bepaalde aandoening zijn. In zo’n geval mag u er op rekenen dat de meest ervaren specialist betrokken is bij uw behandeling en ons ziekenhuis de kennis en ervaring uit heel het land zoekt om, samen met deze samenwerkende partners, de best mogelijke behandeling aan u te kunnen bieden.

  • Gegevens​​ registreren (meten is weten)

Rondom alle onderzoeken en behandelingen registreren we een hele hoop gegevens. Die gegevens gebruiken we voor wetenschappelijk onderzoek en om de kwaliteit van onze zorg te ‘toetsen’ en te verbeteren. We registreren informatie als “Hoe vaak knippen we keelamandelen; hoe vaak bij kinderen, hoe vaak bij volwassenen, hoe vaak is het nodig dat de patiënt een nachtje moet blijven, hoe vaak reageert de patiënt anders dan anders op de verdoving, hoe vaak ontstaat er een nabloeding, enzovoort.“ In het UMCG worden op deze manier vele duizenden gegevens bijgehouden. Veel van die gegevens worden ook gebruikt voor de verplichte verantwoording richting de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)en verzekeraars. Daarnaast worden worden ze ook besproken met de diverse patiëntenorganisaties waar we regelmatig contact mee hebben en worden de gegevens ter beschikking gesteld aan informatiewebsites als ‘Kiesbeter’ en de diverse verwijssites van verzekeraars (zie daarvoor de links onder aan deze pagina). 

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram