• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Resultaten Consumer Quality Index 2018

Print 

In het voorjaar van 2018 deed het UMCG, samen met de 7 andere zeven UMC’s,  voor de 6e zesde keer mee aan een vergelijkend onderzoek naar ervaringen van patiënten met de zorg. In het onderzoek werd onderscheid gemaakt tussen zorg tijdens een (dag-)opname en de zorg op de polikliniek. 

In de periode van 10 december 2017 t/m 31 maart 2018 hebben we aan 17.000 patiënten gevraagd of ze mee wilden doen aan dit onderzoek. De patiënten vulden daarvoor 1 van 2 vragenlijsten in. Uiteindelijk heeft 26,8%  de vragenlijst ingevuld na een bezoek aan de polikliniek en 33% de vragenlijst na een (dag) opname.

Waarderingscijfers

Het UMCG kreeg opnieuw een hoge waardering voor de gegeven zorg namelijk gemiddeld een 8,4 voor de zorg tijdens de (dag)opname en een 8,4 voor de zorg in de poliklinieken. 

Terugkoppeling op thema’s

De uitkomsten worden thematisch teruggekoppeld. Welke thema’s dat zijn, ziet u in de grafiek. Bij (dag)opname is er verbetering te zien bij de thema’s: Communicatie met de verpleegkundigen, Gevoel van Veiligheid en de Bereikbaarheid.

Bij de polikliniek is er een verbetering te zien voor wat betreft de wachttijd in de poliklinieken en de inrichting van de poliklinieken. Gelukkig laat geen enkel thema een negatieve trend zien.

Aparte vragenlijsten naast de CQ-index ziekenhuis

Behalve de CQ-index zijn ook vragenlijsten uitgezet onder patiënten van de Spoedeisende Hulp (SEH), het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) en de afdeling Radiologie. Ook zij kregen een hoge waardering, respectievelijk een 8,1 (SEH), een 8,8 (CTM) en een 8,2 (Radiologie).

Extra vragen

Ook zijn een aantal extra vragen gesteld aan patiënten. De uitkomsten hiervan zijn: 

  • Service Centrale Recepties. De respondenten zijn positief over de service van de centrale recepties. 
  • (Alternatief) vervoer naar het UMCG. Het merendeel van de respondenten (>70%) komt met de auto naar het ziekenhuis, maar meer dan 60% geeft aan ook met een andere vorm van vervoer te kunnen komen. 
  • Deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Van de patiënten voor wie dit van toepassing is, geeft het merendeel van de respondenten aan dat zij goed geïnformeerd zijn over deelname aan wetenschappelijk onderzoek. 
  • Overdracht naar de thuissituatie. De overdracht naar de thuissituatie verloopt bij het merendeel (>90%) van de respondenten goed. Als de informatieoverdracht niet goed ging, was dit het vaakst het geval richting de huisarts.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram