• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Onderzoek patiëntenervaring 2018

Print 

In het voorjaar van 2018 deed het UMCG, samen met de 7 andere UMC’s, voor de 6e keer mee aan een vergelijkend onderzoek naar ervaringen van patiënten met de zorg. In het onderzoek werd onderscheid gemaakt tussen zorg tijdens een (dag-)opname en de zorg op de polikliniek. 

Vragenlijst

Voor het onderzoek gebruikt MediQuest de Consumer Quality-index ziekenhuis. Deze landelijke vragenlijst is samen met patiënten ontwikkeld. Het onderzoek bestaat uit de twee vragenlijsten: één voor poliklinische zorg en één voor ziekenhuis(dag)opname. De deelnemers geven een rapportcijfer. De uitkomsten worden per thema teruggekoppeld aan de deelnemende ziekenhuizen.

Doel onderzoek

Met de uitkomsten zien we wat u van onze zorg vindt en hoe het UMCG het doet opzichte van de andere UMC’s. Ook kunnen we vergelijken wat u vindt van de zorg op onze poliklinieken en tijdens de ziekenhuisopname. Zo kunnen we zien wat we al goed doen en wat beter kan. Ook zien we of eerdere maatregelen werken.

Na 6 jaar meten zien we voor het UMCG een lichte stijging op alle thema’s.

Polikliniek

We scoren hoog op Bejegening door de arts, Informatieverstrekking door de arts, Communicatie door de arts en Bejegening door de zorgverlener. Ook scoren we hoog als het gaat om de inrichting van onze poliklinieken. Vooral als het gaat om privacy van de patiënt, bereikbaarheid van de poliklinieken en hoe schoon de poliklinieken zijn. Ook de samenwerking tussen de zorgverleners op de polikliniek wordt als positief ervaren. De meeste vooruitgang is geboekt als het gaat om de wachttijd op de poliklinieken.

Onze patiënten waren verder positief over de uitleg over de werking van de medicijnen. Minder positief waren ze over het geven van informatie over de werking van voorgeschreven medicijnen. Ook kunnen we beter informeren over de reden van het langere wachten op de polikliniek en over de rechten van de patiënt.

Ziekenhuisopname

De sterkste stijging zien we bij het thema Gevoel van veiligheid. Dit thema houdt in dat voor een onderzoek of ingreep of het geven van medicijnen gecontroleerd wordt of men de juiste patiënt voor zich heeft en of medewerkers voldoende aandacht hebben voor onveilige situaties. Ook zijn patiënten positief over de informatie bij ontslag, de afstemming/samenwerking tussen de zorgmedewerkers, de ontvangst op de afdeling en de bereikbaarheid van het ziekenhuis.

Patiënten zijn minder positief over het geven van informatie over de rechten van de patiënt, het bespreken van de voorlopige ontslagdatum en persoonlijke wensen (thema Opnamegesprek). Ook is verbetering mogelijk bij het geven van informatie over de bijwerking van medicijnen (thema Communicatie rond medicatie) én het bespreken van benodigde hulp na het ontslag (thema Informatie bij ontslag).

Vergelijking tussen de UMC’s

Uit de benchmark wordt duidelijk dat er op de thema’s weinig verschil is tussen de universitaire ziekenhuizen in Nederland. Een opvallend verschil is dat de patiënten van het UMCG de bereikbaarheid van het ziekenhuis en de inrichting van de poliklinieken positiever waarderen dan de patiënten van de andere UMC’s.

Verder verbeteren

De uitkomsten van de CQ-Index ziekenhuis geven informatie op algemeen ziekenhuisniveau, op specialisme- en locatieniveau. Dit helpt de afdelingen binnen een ziekenhuis de zorg verder te verbeteren en deze verbeteringen te bespreken. Behalve via de de CQ-index krijgen we ook informatie binnen via de klachtenregistratie, enquêtes en ontslaggesprekken op de afdelingen en nabelrondes, spiegelgesprekken of via ‘Vertel het ons’ op deze site. Ook gebruiken we informatie via zorgkaart.nl en social media om onze zorg te verbeteren.

De komende jaren zetten we nog meer in op patiëntenparticipatie. We willen patiënten laten meedoen en betrekken bij alles wat we doen. Meer informatie hierover vindt u op meedoen.umcg.nl.

 

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram