• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Patiëntervaringsmeting in het UMCG

Print 

De ervaringen van onze patiënten in het UMCG vertellen ons wat wij goed doen of wat beter kan. De uitkomsten van de meting gebruiken we om de kwaliteit van onze zorg te monitoren, maar vooral ook om te verbeteren.

Het meten van de ervaringen doen we met vragenlijsten die we samen met de andere UMC’s hebben ontwikkeld en die in alle UMC’s worden gebruikt. Hierbij hebben we geprobeerd de vragenlijst zo kort mogelijk te maken, maar die ons toch veel informatie geeft. Deze vragenlijsten zijn gebaseerd op internationale vragenlijsten van het Picker Institute en ze zijn getest met patiënten of ze bijvoorbeeld compleet en begrijpelijk genoeg zijn. De volgende thema’s zijn opgenomen in de vragenlijst:

 1. Respect voor de waarden, voorkeuren en wat de patiënt nodig heeft
 2. Coördinatie en integratie van zorg
 3. Informatie, communicatie en vorming
 4. Lichamelijk comfort
 5. Emotionele ondersteuning
 6. Betrokkenheid van familie en vrienden
 7. Continuïteit en transmurale zorg
 8. Toegang tot de zorg


Omdat alle UMC’s dezelfde vragenlijsten gebruiken, kunnen we de ervaringen van onze patiënten ook vergelijken met die van andere UMC’s. Zo kunnen we van elkaar leren. 

Invullen vragenlijst

Bent u patiënt in het UMCG en hebben we uw e-mailadres? Dan sturen we u via e-mail een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. In de e-mail staat een link naar het onderzoek. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. 

Het onderzoek kan gaan over uw afspraak op de polikliniek of over uw opname. U krijgt maximaal 2 keer per jaar een vragenlijst. Tussen het toesturen van de vragenlijsten zit ten minste een half jaar. Volwassen en kinderen krijgen verschillende vragenlijsten.

Het onderzoek ​​is anoniem

Of u meedoet, beslist u zelf. Wij kunnen niet zien of u meedoet of niet. Als u wel meedoet, dan is dat anoniem. We kunnen dus ook niet zien wie welke antwoorden heeft gegeven. Hoe wij omgaan met uw gegevens staat in onze uitgebreide privacyverklaring.

Het onderzoek zelf doet Expoints, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Zij sturen de uitnodigingen namens ons en verwerken de uitkomsten zodat de UMC’s die anoniem terugkrijgen. 

Afmelden en v​ragen

Als u wordt uitgenodigd en niet wilt meedoen dan kunt u zich afmelden via de uitnodigingsmail. Als u zich afmeldt, dan is dat alleen voor deze vragenlijst. Andere vragenlijsten kunt u nog wel krijgen. U kunt ook nog gevraagd worden om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek.​

Wilt u geen uitnodiging meer ontvangen voor dit onderzoek? Of heeft u vragen over het onderzoek? Stuur dan een e-mail naar Contact.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram