• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Onderzoek patiëntenervaring

Print 

Net als alle andere universitaire medische centra (UMC) doen we in het UMCG onderzoek naar de ervaringen van patiënten met ons ziekenhuis. De afgelopen jaren deden we dit onderzoek met de CQ-vragenlijst. Vanaf 2019 gebruiken alle UMC’s de PEM, de Patiëntervaringsmeting. Deze meting hebben de universitaire medische centra samen ontwikkeld. ​

De ervaringen van onze patiënten vertellen ons wat we goed doen en wat nog beter kan. De resultaten gebruiken we om onze zorg te verbeteren. Omdat alle UMC’s dezelfde vragenlijsten gebruiken, kunnen we de ervaringen van onze patiënten ook vergelijken met die van andere UMC’s. Zo kunnen we van elkaar leren. 

Onderzoek met vragenlijst

Begin september 2019 sturen we een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. De uitnodiging gaat naar alle patiënten die op een van onze poliklinieken zijn geweest of opgenomen zijn geweest tussen 1 mei en 15 augustus. In de e-mail staat een link naar de online vragenlijst. Invullen duurt ongeveer 10 minuten. Voor kinderen van 0 tot 7 jaar en 8 tot 16 jaar hebben we aparte vragenlijsten. ​

Met het maken van de vragenlijst is er op gelet dat de vragenlijsten niet te lang zijn en er aandacht is voor bijvoorbeeld emotionele ondersteuning in de zorg. Vanaf 2020 gaan we het hele jaar door het onderzoek doen. Zo kunnen we ook zien of de ervaringen veranderen. Gaat het ergens minder goed of juist beter? En helpen eventuele verbetermaatregelen? ​

Het onderzoek is anoniem

Of u meedoet, beslist u zelf. Wij kunnen niet zien of u meedoet of niet. Als u wel meedoet, dan is dat anoniem. We kunnen dus ook niet zien wie welke antwoorden heeft gegeven. ​

Het onderzoek zelf doet Expoints, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Zij sturen de uitnodigingen namens ons en verwerken de uitkomsten zodat de UMC’s die anoniem terugkrijgen. 

Afmelden en vragen

Als u wordt uitgenodigd en niet wilt meedoen dan kunt u zich afmelden via de uitnodigingsmail. Wilt u geen uitnodiging meer ontvangen voor dit onderzoek? Of heeft u vragen over het onderzoek? Stuur dan een e-mail naar Contact. Als u zich afmeldt, dan is dat alleen voor deze vragenlijst. Andere vragenlijsten kunt u nog wel krijgen. U kunt ook nog gevraagd worden om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek​.​

 

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram