• Tekstgrootte
 Mijn UMCG  

Optimalere stroomstoot behandeling hartritmestoornis mogelijk

Print 
Datum: 06 oktober 2004
Locatie: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen 

Trudeke van Noord: Managing recurrences of atrial fibrillation following cardioversion. Implementing new concepts into clinical practice.

Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis, maar tot nu toe is de behandeling moeizaam. Na een 'elektrische cardioversie’ - een stroomstoot aan het hart om het normale ritme te herstellen - komt de ritmestoornis vaak weer terug. Trudeke van Noord ontwikkelde een strategie om de behandeling per patiënt te verbeteren, onder meer door de juiste keuze van medicatie voorafgaand aan de stroomstoot. In haar proefschrift stelt Van Noord vast dat er na behandeling met medicijnen en een stroomstootbehandeling drie scenario's mogelijk zijn: Bij sommige patiënten kan het boezemfibrilleren niet worden gestopt. Bij anderen komt de ritmestoornis binnen twee minuten terug. Bij de derde groep ontstaat weer een normaal ritme, waarbij boezemfibrilleren binnen een maand in mildere vorm al dan niet weer de kop opsteekt (subacuut recidief). De promovendus wilde vervolgens weten welke mechanismen aan het terugkeren van boezemfibrilleren ten grondslag liggen, om dit beter te kunnen voorspellen en behandelen. Bij de derde groep - waarbij de klachten niet of minder hevig terugkeren - blijkt na de cardioversie een soort pauze op te treden: binnen 25 uur keren de klachten bij geen enkele patiënt terug. Ook ontdekte Van Noord dat de groep patiënten die binnen twee minuten weer ritmeklachten krijgt, geholpen kan worden met een extra stroomstoot of agressieve medicijnbehandeling. Dit voorkomt niet alleen een snelle terugkeer van de ritmestoornis, maar heeft ook voordelen op de lange termijn. Tot slot stelt de onderzoeker vast dat het gebruik van ACE-remmers de resultaten van cardioversie kan verbeteren. Bètablokkers zijn voornamelijk effectief als het boezemfibrilleren veroorzaakt wordt door een (te) hoge bloeddruk. Van Noord pleit dan ook voor een meer individuele benadering van een patiënt met boezemfibrilleren.

 

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram