• Tekstgrootte
 Mijn UMCG  

Nader inzicht in transport eiwitten over membranen

Print 
Datum: 03 december 2012
Tijd: 13:45
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. J.M. van Dijl

Carmine Monteferrante: The twin-arginine translocation network of Bacillus subtilis

Het transport van eiwitten over biologische membranen is van cruciaal belang voor alle levende organismen, omdat de getransporteerde eiwitten veelal betrokken zijn bij essentiële processen.

UMCG-promovendus Carmine Monteferrante verrichtte onderzoek naar de Gram-positieve bodembacterie Bacillus subtilis, een van de micro-organismen die vaak worden ingezet voor fundamenteel onderzoek naar eiwittransport. B. subtilis bezit verschillende eiwitsecretieroutes, die er voor zorgen dat eiwitten naar verschillende bestemmingen binnen en buiten de cel gedirigeerd worden. Een van deze routes, de zogenaamde twin-arginine translocatie (Tat-)route, herkent eiwitten met twee naast elkaar liggende arginine residuen in het signaalpeptide. Deze eiwitten worden vervolgens in een volledig gevouwen conformatie via de Tat-route gesecreteerd.

Het onderzoek levert nieuwe inzichten op in de globale netwerkorganisatie, de driedimensionale structuur en de mechanismen voor kwaliteitscontrole, die relevant zijn voor eiwittransport via de Tat-route naar de cytoplasmamembraan, de celwand of het externe milieu van B. subtilis. Bovendien toonde  Monteferrante aan dat milieuomstandigheden een sterke invloed hebben op de specificiteit van eiwittransport via de Tat-route. Deze inzichten kunnen onder meer bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

Curriculum Vitae

Carmine Monteferrante (Italië, 1984) studeerde Industriële Biotechnologie te Pavia, Italië. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de afdeling Medische Microbiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek werd medegefinancierd door de Europese Commissie. Monteferrante blijft na zijn promotie werkzaam als onderzoeker in het UMCG. De titel van zijn proefschrift luidt: "The twin-arginine translocation network of Bacillus subtilis".

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram