• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Hulpverlener kan activiteiten op het werk mogelijk beïnvloeden

Print 
Datum: 05 februari 2014
Tijd: 17:15
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. J.H.B. Geertzen, prof.dr. M.F. Reneman, prof.dr. C.P. van der Schans

A.E. Jorna-Lakke: Workcapacity of patients with chronic musculoskeletal pain

Mensen met pijn aan het bewegingsapparaat kunnen vaak minder goed werken. Om te bepalen wat ze nog wel kunnen doen, worden functionele capaciteitstesten afgenomen. Promovenda Sandra Jorna-Lakke ging na door welke factoren deze (gestandaardiseerde) tests beïnvloed kunnen worden. Ze concludeert dat één van die factoren, verrassend genoeg, de therapeut kan zijn die de test afneemt.

Pijn aan het bewegingsapparaat staat op de eerste plaats van oorzaken voor arbeidsverzuim. Om vast te stellen hoe iemand gehinderd wordt in zijn werk, worden gestandaardiseerde testen gebruikt. Jorna-Lakke was benieuwd of de houding van de fysiotherapeut invloed heeft op de uitkomsten van deze test.

Ze onderzocht dit door, in een deel van haar onderzoek, proefpersonen in twee groepen in te delen. De ene helft (124 gezonde proefpersonen) onderging een tilcapaciteitstest in het bijzijn van een testleider die meende dat rugpijn vermeden moet worden, de andere helft (132 gezonde proefpersonen) in het bijzijn van een testleider zonder zo’n rugpijnvermijdende houding. De eerste testleiders focusten meer op pijn, vroegen vaker bevestiging en toonden twijfelend gedrag. In beide groepen leidde het onderzoek niet tot blessures, maar de gemiddelde tilcapaciteit in de eerste groep lag aanmerkelijk lager (7.4 kg) dan in de tweede groep. Jorna-Lakke concludeert dat de testleider verrassend veel invloed uitoefent op de maximale tilcapaciteit van een proefpersoon. De verbale en nonverbale communicatie tussen patiënt en therapeut moet volgens haar verder onderzocht worden omdat dit mogelijk óók de activiteiten op het werk beïnvloed bij mensen met klachten aan het bewegingsapparaat.

Curriculum Vitae

Sandra Jorna-Lakke (Meppel, 1960) werkte 25 jaar als fysiotherapeut waarna zij Fysiotherapiewetenschap studeerde aan de Universiteit Utrecht. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij het Ontwikkelcentrum Pijnrevalidatie van het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Lectoraat Transparante Zorgverlening Hanzehogeschool. Het onderzoek werd gefinancierd door de RUG, het UMCG en de Hanzehogeschool Groningen. Jorna-Lakke werkt als verantwoordelijke hogeschooldocent van de specialisaties fysiotherapie aan de Hanzehogeschool Groningen. De titel van haar proefschrift luidt: “Work capacity of patients with chronic musculoskeletal pain”.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram