• Tekstgrootte
 Mijn UMCG  

Gen betrokken bij ontstaan én verergering van astma ontdekt

Print 
Datum: 23 juni 2004
Locatie: Academiegebouw 

Hajo Jongepier: Polymorphisms in genes contributing to asthma, its severity and progression  

Co-promotor:

Dr. G.H. Koppelman

Wereldwijd hebben miljoenen mensen astma, een erfelijke ziekte waarbij veel genen een rol spelen. Omdat astma steeds meer voorkomt, wordt gedacht dat ook omgevingsfactoren een belangrijk aandeel hebben in de ontwikkeling van de ziekte. Hajo Jongepier verrichtte verschillende erfelijkheidsonderzoeken om te ontrafelen welke gebieden op het menselijk genoom te maken hebben met astma en wat het effect is van omgevingsfactoren als roken. Hij ontdekte dat roken, met name blootstelling tijdens zwangerschap en in de vroege jeugd, van grote invloed is. Verder constateerde de promovendus onder meer dat het recent ontdekte gen ADAM33 niet alleen samenhangt met de aanwezigheid van astma, maar ook betrokken is bij de achteruitgang van de longfunctie. Een dergelijke dubbele werking van een gen was nog nooit eerder aangetoond. Tenslotte onderzocht hij of de mate van achteruitgang van de longfunctie samenhangt met erfelijke en omgevingsfactoren. De promovendus gebruikte daarvoor gegevens over astmapatiënten die meer dan twintig jaar zijn gevolgd. Hij bekeek factoren als het gebruik van inhalatiesteroïden, roken, geslacht en combinaties daarvan. Het blijkt onder andere dat de achteruitgang van de longfunctie bij mannen op de lange termijn wordt verminderd door inhalatiesteroïden en dat roken dit effect tenietdoet. Het gebruik van inhalatiesteroïden door vrouwen met astma lijkt minder effect op de achteruitgang van de longfunctie te hebben. Mogelijk is dat voor een deel te verklaren doordat er relatief minder vrouwen in het onderzoek participeerden.

 

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram