• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Bacteriële vingerafdruk van Europa

Print 
Datum: 24 november 2014
Tijd: 15:30
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof. Dr. J.M. van Dijl, prof. dr. H.J. Grundmann

Corinna Glasner: Bacterial fingerprints across Europe

Antibioticaresistentie is een groeiende bedreiging voor de volksgezondheid. Met name bij patiënten met een (tijdelijk) verlaagde weerstand kunnen resistente bacteriën ziekte en zelfs overlijden veroorzaken. Corinna Glasner bracht tijdens haar promotieonderzoek de verspreiding van twee potentieel gevaarlijke bacteriesoorten in Europa in kaart, namelijk Staphylococcus aureus, bekend als de MRSA bacterie (methicilline-resistente S. aureus) en carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (CPE), waaronder Escherichia coli.

Bacteriën zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van het menselijk lichaam. In sommige gevallen, met name bij een verzwakte weerstand, kunnen bacteriën echter infecties veroorzaken. Als bacteriën resistent worden tegen antibiotica kunnen ze levensgevaarlijk worden, omdat de behandelopties beperkt zijn, zo bleek bij MRSA-uitbraken in ziekenhuizen. Het doel van Glasner’s multidisciplinaire onderzoek was dan ook om de verschillende S. aureus populaties in Europa te beschrijven, de manier waarop ze verspreid worden te begrijpen, en infectiepreventie-strategieën te verbeteren om overdracht en epidemieën van de MRSA-bacterie te vermijden.

Glasner concludeert dat sommige stammen van S. aureus potentieel gevaarlijk zijn en zich gemakkelijk verspreiden, bijvoorbeeld stammen die veel in Azië voorkomen. Zij benadrukt dat dit gevaar voor de volksgezondheid niet onderschat moet worden. Daarbij speelt goede hygiëne een grotere rol dan men vaak denkt. Verder zijn effectieve screeningsystemen om potentieel gevaarlijke bacteriën vroegtijdig op te sporen noodzakelijk, net als internationale samenwerkingsverbanden, vanwege de snelle verspreiding van potentieel gevaarlijke bacteriën via reizigers. Volgens Glasner is hiervoor discipline-overstijgend onderzoek nodig, waarbij microbiologen, immunologen en (bio-)informatici samen werken aan het beschermen van de volksgezondheid en het inperken van potentieel gevaarlijke micro-organismen.

Curriculum Vitae

Corinna Glasner (1985) volgde de topmaster ‘Medical and Pharmaceutical Drug Innovation’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichte haar promotieonderzoek aan het onderzoeksinstituut GUIDE van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) binnen het onderzoeksprogramma Microbes in Health and Disease. Het onderzoek werd gefinancierd door de Graduate School of Medical Sciences van het UMCG. De titel van haar proefschrift is “Bacterial fingerprints across Europe”.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram