• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Nieuw licht op veranderingen in leefstijl bij volwassenen met een verstandelijke beperking

Print 
Datum: 09 december 2019
Tijd: 14:30
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof. dr. C.P. van der Schans

Mariël Willems: Lifestyle change in adults with intellectual disabilities. Use and effectiveness of behaviour change techniques​

Willems richtte zich in haar proefschrift op de leefstijl van volwassenen met een verstandelijke beperking. Volwassenen met een verstandelijke beperking hebben vaker een ongezonde leefstijl, waarbij ze te weinig bewegen en onvoldoende gezond eten. Voor het verbeteren van leefstijlgedrag van mensen met een verstandelijke beperking, zijn de dagelijks begeleiders belangrijk. Maar het is nog onduidelijk in hoeverre en op welke manieren de begeleider leefstijlgedrag van mensen met een verstandelijke beperking beïnvloedt en of dit ook verbeterd kan worden. Daarnaast lijken begeleiders behoefte te hebben aan training in het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Het doel van haar proefschrift was het onderzoeken van het gebruik en de effectiviteit van leefstijlinterventies om volwassenen met een verstandelijke beperking te ondersteunen. Daarbij werd specifiek bestudeerd welke technieken voor het veranderen van leefstijlgedrag geschikt zijn en gebruikt worden door de dagelijks begeleiders van mensen met een lichte verstandelijke beperking. Daarnaast werd onderzocht of een training in zo’n gedragsveranderingstechniek leidt tot het meer competent voelen van de begeleiders.

Willems laat in haar proefschrift zien dat de huidige leefstijlinterventies nog niet (voldoende) effectief zijn om het leefstijlgedrag van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren. De gedragsveranderingstechnieken die in deze interventies worden gebruikt, worden veelal niet bewust ingezet. In de praktijk gebruiken begeleiders gedragsveranderingstechnieken, maar nog lang niet altijd de meest veelbelovende. Training lijkt echter uitkomst te bieden om begeleiders te ondersteunen bij het inzetten van geschikte gedragsveranderingstechnieken. Verdere ontwikkeling van effectieve en passende trainingen is nodig om begeleiders bekwaam te maken in het veranderen van leefstijlgedrag van mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Curriculum Vitae

Mariël Willems (1991) studeerde Psychologie aan de Universiteit Twente. Daarna was zij werkzaam als gedragswetenschapper bij stichting Sprank. Haar promotieonderzoek vond plaats bij het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing aan de Hanzehogeschool Groningen. De titel van haar proefschrift luidt: “Lifestyle change in adults with intellectual disabilities. Use and effectiveness of behaviour change techniques”.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram