• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Vroege economische evaluatie als leidraad voor translationeel onderzoek: voorbeelden uit de ontwikkeling van biomarkers voor type 2 diabetes

Print 
Datum: 13 november 2019
Tijd: 16:15
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. E. Buskens

​Gimon de Graaf: Eyes on the prize: early economic evaluation to guide translational research. Examples from the development of biomarkers for type 2 diabetes

In zijn promotieonderzoek heeft De Graaf de uitkomsten van het PREDICCt-project beoordeeld: een project met als doel om innovatieve biomarker-gebaseerde technologieën te ontwikkelen om daarmee personen met een hoog risico op het ontwikkelen van type-2 diabetes mellitus, of daaraan gerelateerde complicaties, te identificeren. Daarvoor heeft hij tevens nieuwe onderzoeksmethoden voor economische evaluatie van biomedische innovatie ontwikkeld.

Het Center for Translational Molecular Medicine (CTMM) was een groot publiek-privaat samenwerkingsverband waarin tussen 2008 en 2016 translationeel onderzoek werd gedaan naar de ontwikkeling van nieuwe technieken in moleculaire geneeskunde. Translationeel onderzoek is de verbieding tussen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en het toepassen van nieuwe technologie in de praktijk. Het CTMM had als doel om in 2019 de mortaliteit in de Nederlandse bevolking met 20% te verminderen en om 1 miljard euro zorgkosten te besparen. Eén onderdeel van het CTMM was het PREDICCt-project.

De Graaf heeft onderzocht binnen welke toepassing nieuwe biomarkers voor type 2 diabetes de meeste klinische en economische waarde zouden hebben. Ook maakte hij een schatting van de waarde van de biomarkers die in het PREDICCt-project ontwikkeld zijn. Hij heeft geconcludeerd dat de ontwikkelde biomarkers, evenals de toepassingen waarvoor het project biomarkers probeerde te ontwikkelen, beperkte waarde hadden, en de kans klein is dat dit nuttige nieuwe technologieën op zal leveren.
Op basis van zijn onderzoeken concludeert hij dat de doelen van het CTMM niet gehaald zijn. Hij heeft echter aangetoond dat het mogelijk is om vooraf en tijdens een translationeel onderzoek economische evaluaties uit te voeren om daarmee de meest kansrijke onderzoeksstrategieën te identificeren. Hiermee kan in de toekomst verspilling van publiek en privaat onderzoeksgeld worden tegengaan.

Curriculum Vitae

Gimon de Graaf (1984) studeerde aan het University College Utrecht en haalde een master Biomedische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn promotieonderzoek vond plaats bij de afdeling Epidemiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Na zijn promotieonderzoek werkte hij als consultant, eerst bij Panaxea in Enschede en nu bij het Institute for Medical Technology assessment (iMTA) in Rotterdam. De titel van zijn proefschrift luidt: “Eyes on the prize: early economic evaluation to guide translational research. Examples from the development of biomarkers for type 2 diabetes”.
 

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram