• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Bewustwording van belang bij creëren van effectieve therapeutische alliantie binnen de revalidatie

Print 
Datum: 23 november 2020
Tijd: 14:30
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. P.U. Dijkstra, prof.dr. J.H.B. Geertzen

​Davy Paap: The therapeutic alliance in rehabilitation​

Patiënten die revalideren hebben baat bij een goede samenwerking met de gezondheidsprofessionals die hen behandelen, ook wel de therapeutische alliantie genoemd. Uit onderzoek blijkt dat een goede therapeutische alliantie kan bijdragen aan een effectievere en duurzamere revalidatie, maar de vraag is nog of gezondheidsprofessionals hier wel genoeg mee bezig zijn. In dit proefschrift onderzocht Paap daarom nieuwe methodes om het effect van een goede therapeutische alliantie te meten, en welke aspecten de ontwikkeling van een effectieve therapeutische alliantie kunnen belemmeren.  

Voor zijn onderzoek maakte Paap gebruik van een al eerder gevalideerde vragenlijst voor gebruik in psychotherapie, die hij aanpaste zodat het meer gericht was voor gebruik binnen de revalidatie. Deze vragenlijst bleek een goede manier om de alliantie van een één-op-één relatie binnen de revalidatie te meten, maar verder onderzoek is nodig om deze vragenlijst compleet te valideren.

Daarnaast vond Paap ook dat veel gezondheidsprofessionals het belang van een goede therapeutische alliantie onderschreven, maar dat ze tegelijkertijd zelf niet heel bewust bezig met het versterken van deze alliantie. Het zou goed zijn als de professionals beter bekend zijn met de, soms subtiele, manieren waarop deze relatie kan scheuren, zodat ze hierop kunnen anticiperen en waar nodig kunnen herstellen. 

Curriculum Vitae

Davy Paap (1987) studeerde fysiotherapie aan de Hanzehogeschool in Groningen en vervolgens Klinische Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Naast zijn werkzaamheden in de klinische praktijk was hij tijdens zijn promotieonderzoek verbonden aan het SHARE Instituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) binnen het Centrum van Revalidatie. Inmiddels is hij werkzaam als onderzoeker bij de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie van het UMCG. De titel van zijn proefschrift luidt: “The therapeutic alliance in rehabilitation.”


Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram