• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Materiaalkeuze verhoogt infectieweerstand van tandimplantaten

Print 
Datum: 21 september 2015
Tijd: 12:45
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof. dr. Y. Ren, prof. dr. H.C. van der Mei, prof. dr. H.J. Busscher

​Bingran Zhao: Tissue integration versus bacterial colonization on dental implant materials

Wereldwijd worden jaarlijks honderdduizenden tandheelkundige implantaten geplaatst. Opmerkelijk is dat bij slechts een zeer klein aantal van deze implantaten infecties optreden. UMCG-onderzoeker Bingran Zhao onderzocht waarom implantaten in de mond minder gevoelig zijn voor infecties dan op andere plaatsen in het lichaam en of de infectieweerstand met bepaalde materialen nog kan worden verbeterd.

Gewrichtsprothesen worden geplaatst in een nagenoeg steriele omgeving. Bij sommige botbreuken wordt gebruikgemaakt van externe pinnen die door de huid heen gaan, waardoor het steriele weefsel onder de huid wordt blootgesteld aan een niet-steriele omgeving. Van deze pinnen valt bijna een kwart uit vanwege infecties. Tandheelkundige implantaten, die ook in een niet-steriele omgeving worden geplaatst, kennen een veel lager uitvalspercentage. Zhao bekeek hoe dit verschil verklaard kan worden. Hij kent het succes van de orale implantaten toe aan het vermogen van mondweefsel om snel te genezen en aan de tolerantie van het orale immuunsysteem.

Zhao onderzocht tevens welke materialen en oppervlaktebehandelingen van de implantaten voor de meest gunstige biologische reactie zorgen. Hij betwijfelt hierbij de relevantie van dierproeven, omdat de dierlijke microflora teveel afwijkt van de menselijke. Zhao ontwikkelde twee modellen waarin de omgeving van de mond werd gesimuleerd en waarin zowel de bacteriële als de weefselrespons op biomateriaal kon worden bestudeerd. Op basis van het onderzoek aan de hand van deze modellen concludeert hij dat de materiaaleisen die voor het verbeteren van de infectieweerstand moeten worden gesteld aan de hals van het implantaat, anders zijn dan de eisen aan het gedeelte dat in het bot wordt geïntegreerd. Deze bevindingen zouden in klinische studies nader moeten worden getoetst.

Curriculum Vitae

Bingran Zhao (1983) studeerde Tandheelkunde in China en Japan. Zijn promotieonderzoek vond plaats bij de afdelingen Orthodontics en Biomedical Engineering van het UMCG en maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Maintaining Oral Health and Oral Function van het W.J. Kolff Institute. Het werd gefinancierd door het UMCG. De titel van zijn proefschrift is “Tissue integration versus bacterial colonization on dental implant materials.”

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram