• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Economische evaluatie van tabaksontmoediging in Azië: dynamische beoordeling van de gevolgen voor de volksgezondheid in Mongolië

Print 
Datum: 18 januari 2021
Tijd: 09:00
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. E. Buskens, prof.dr. T.L. Feenstra

​Ariuntuya Tuvdendorj: Economic evaluation of tobacco control in Asia, Dynamic population health impact assessment in Mongolia

Zeker de helft van de rokers leeft in Azië en dit continent is de grootste consument en producent van tabak wereldwijd. De tabaksepidemie vormt er een belangrijke bedreiging van de volksgezondheid in de komende decennia. Echter, het gebruik van evidentie ter ondersteuning van tabaksontmoedigingsbeleid is redelijk beperkt, zeker in landen met lage inkomens tot middeninkomens. Er is gebrek aan goede en op lokale data gebaseerde studies. In haar proefschrift onderzocht Tuvdendorj gezondheidseconomische aspecten van roken in Mongolië. 

Een systematisch literatuuronderzoek liet zien dat de beschikbare studies naar de kosteneffectiviteit van tabaksontmoedigingsbeleid in Azië veelal van onvoldoende kwaliteit zijn en relatief weinig lokale relevante data gebruiken. Vervolgens is er specifieke lokale evidentie verzameld. De ziektelast van lonkanker door roken blijkt bij mannen zes maal hoger te zijn dan bij vrouwen. De jaarlijkse ziekenhuiskosten per patiënt voor drie chronische aandoeningen waren 721 dollar (bijna 5 keer hoger dan de uitgaven aan zorgkosten per hoofd van de bevolking). Ongeveer 25% van de patiënten volgde afwijkende zorgpaden, wat duidt op ruimte voor verbetering.
Een eenmalige prijsverhoging van 75% (zodat het accijnsniveau op de door de WHO geadviseerde hoogte komt) zou de prevalentie van roken met 1.2% doen afnemen en bijna 140 duizend gezonde levensjaren opleveren.
Naast accijnsverhoging waren ook ondersteuning bij stoppen met roken en mediacampagnes zeer kosteneffectief, terwijl een schoolprogramma kostenbesparend was. 

Samenvattend kan effectief tabaksontmoedigingsbeleid zorgkosten besparen en vroegtijdige sterfte vermijden. Zonder effectief preventiebeleid zal de ziektelast gerelateerd aan roken blijven stijgen. Juist lokale data informeren over de economische en gezondheidseffecten van tabaksontmoedigingsbeleid en kunnen betere preventie gericht ondersteunen.

Curriculum Vitae 

Ariuntuya Tuvdendorj (1984) studeerde Gezondheidseconomie aan de School of Public Health van de Mongolian National University of Medical Sciences, Mongolië. Vervolgens voltooide zij een master Gezondheiseconomie aan de University of Auvergne, Frankrijk. Daarna droeg zij bij aan de eerste Kosten van Ziektenstudie in Mongolië als onderzoeker bij het Government Implementation Agency. Haar promotieonderzoek vond plaats bij prof.dr .T.L. Feenstra en prof.dr .E. Buskens aan de afdeling Epidemiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De titel van haar proefschrift luidt: Economic evaluation of tobacco control in Asia. Dynamic population health impact assessment in Mongolia.


Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram