• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Gezondheid van nakomelingen van subfertiele paren

Print 
Datum: 16 september 2019
Tijd: 12:45
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. M. Hadders-Algra, prof.dr. A. Hoek en prof.dr. M.J. Heineman

​Derk Kuiper: Health of offspring of subfertile couples

Kuiper richtte zich in zijn proefschrift op de gezondheid van nakomelingen van subfertiele paren. In-vitrofertilisatie (IVF) wordt ingezet bij de behandeling van subfertiele paren met een onvervulde kinderwens. Een paar wordt als subfertiel beschouwd wanneer hen het niet lukt om binnen twaalf maanden zwanger te worden. Tijdens de IVF-procedure wijkt het milieu voor de bevruchting van de eicel en de omgeving voor het jonge embryo tijdens de vroegste ontwikkeling af van het milieu van een natuurlijk tot stand gekomen zwangerschap.

De eicellen die nodig zijn voor IVF worden verkregen door middel van ovariële hyperstimulatie. Ovariële hyperstimulatie zorgt ervoor dat meerdere eicellen uitrijpen waardoor het proces van natuurlijke selectie van één eicel wordt tenietgedaan. Gedurende de in-vitrolaboratoriumprocedure en pre-implantatie genetische screening (PGS) worden eicel en spermacel buiten het lichaam bewerkt.
PGS is een techniek waarbij één cel van het embryo wordt afgehaald om vervolgens genetisch te worden gescreend. In theorie zouden ovariële hyperstimulatie, de in-vitrolaboratoriumprocedure en PGS invloed kunnen hebben op de ontwikkeling en de gezondheid van het kind. Kuiper bracht de ontwikkeling van dergelijke kinderen tot en met de leeftijd van negen jaar in kaart. 

Over het algemeen zijn de onderzoeksresultaten geruststellend voor het gebruik van IVF en PGS. Er zijn geen verschillen gevonden in het risico op hart- en vaatziekten en astma van kinderen geboren na IVF, in vergelijking met natuurlijk verwekte kinderen van subfertiele ouders. Kuiper vond echter wel dat kinderen geboren na IVF met ovariële hyperstimulatie vaker een bril nodig hebben en dat subfertiliteit geassocieerd is met een verhoogd risicoprofiel op hart- en vaatziekten.

Curriculum Vitae

Derk Kuiper (1992) studeert Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichte zijn onderzoek bij de afdelingen Ontwikkelingsneurologie en Obstetrie en Gynaecologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen met prof. dr. M. Hadders-Algra, prof. dr. A. hoek en prof. dr. M.J. Heineman als promotoren. De titel van zijn proefschrift luidt: “Health of offspring of subfertile couples”.

 prof. dr. M. Hadders-Algra, prof. dr. A. Hoek en prof. dr. M.J. Heineman

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram