• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Diagnostiek en therapeutische opties bij obstructief en centraal slaapapneusyndroom

Print 
Datum: 18 september 2019
Tijd: 16:45
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. P.J. Wijkstra en prof.dr. H.A.M. Kerstjens

​Grietje Knol-de Vries: Diagnostics and therapeutic options in obstructive and central sleep apnea syndrome

Slaapapneu is een slaapgerelateerde ademhalingsstoornis en wordt gekenmerkt door herhaaldelijke ademstops tijdens de slaap. Er worden twee hoofdtypen van het ziektebeeld onderscheiden: obstructief slaapapneu (OSA) en centraal slaapapneu (CSA). OSA en CSA zijn twee veelvoorkomende en gerelateerde aandoeningen, die ernstige gevolgen hebben voor het energieniveau en het concentratievermogen overdag, de kwaliteit van leven en op de lange termijn ook voor de gezondheid. Knol- de Vries onderzoekt in haar proefschrift verschillende aspecten van deze ziektebeelden.

Uit een vergelijking van de twee meest voorgeschreven behandelopties bij matig obstructieve slaapapneu blijkt continue positieve luchtwegdruk (met een apparaat dat via een masker lucht onder verhoogde druk de luchtwegen in blaast) kosteneffectiever in het verminderen van het aantal ademstops dan een mandibulair repositie-apparaat (een mondbeugel die de onderkaak in een voorwaartse positie plaatst, waardoor de ruimte van de bovenste luchtweg wordt vergroot). Mandibulaire repositie heeft echter een meer uitgesproken positief effect op de kwaliteit van leven dan therapie met positieve luchtwegdruk. De twee therapieën verschilden niet qua therapietrouw over het jaar. Verder komt naar voren dat hybride therapie, een combinatie van beide genoemde therapieën, een veelbelovende, maar nog weinig gebruikte, alternatieve behandeloptie is bij patiënten met OSA.
Ook concludeert Knol- De Vries dat rugligging tijdens de slaap, en daarmee de slaapapneu, vermindert met eenvoudige positietherapie, bijvoorbeeld een tennisbal in de rug genaaid van een pyjama. De therapietrouw op lange termijn was echter zeer laag.

Ten slotte kan de ApneaLink, een simpele screeningstool, de aanwezigheid van slaapapneu uitsluiten bij patiënten met hartfalen. Hierdoor kan het aantal patiënten dat wordt doorverwezen voor een uitgebreid slaaponderzoek worden verminderd, hetgeen uiteindelijk zou moeten leiden tot een kostenbesparing.

Curriculum Vitae

Grietje Knol-de Vries (1981) studeerde Psychologie en Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna was zij werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bij de afdeling Longziekten & Tuberculose binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Hieruit volgde haar promotieonderzoek binnen deze afdeling. Grietje Knol-de Vries is nu werkzaam als postdoc onderzoeker op de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde in het UMCG. De titel van haar proefschrift luidt: “Diagnostics and therapeutic options in obstructive and central sleep apnea syndrome”.


 

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram