• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Andere screening bij longkanker kan beter voorspellen of doelgerichte behandeling aanslaat

Print 
Datum: 12 juli 2017
Tijd: 14:30
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof. H.J.M. Groen, prof. J.H.M. van den Berg, prof. E.M.D. Schuuring

​Anthonie van der Wekken: Resistance mechanisms in lung cancer patients with EGFR or ALK aberrations treated with kinase inhibitors

Met een nieuwe screening is beter te voorspellen of patiënten met longkanker zullen reageren op therapie met het middel crizotinib. Dat concludeert Anthonie van der Wekken in zijn proefschrift. Hij onderzocht veranderingen in het DNA die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor resistentie tegen verschillende middelen die voorgeschreven worden bij kanker. Zijn onderzoek leidt ertoe dat de screeningmethode voor gevoeligheid voor crizotinib verandert, zodat patiënten effectiever behandeld kunnen worden.

Het was al bekend dat het DNA van sommige tumorcellen verandert als reactie op het geneesmiddel. De tumor wordt daardoor resistent voor het middel. Van der Wekken onderzocht welke veranderingen in het DNA oorzaak zouden kunnen zijn van deze resistentie. Hij onderzocht hierbij mutaties in twee genen, namelijk EGFR en ALK.

Van der Wekken kon geen direct verband aantonen tussen gebruik van het middel afatinib en het ontstaan van een bepaalde mutatie in EGFR of nieuwe mutaties in andere genen. Wel liet hij zien dat mensen die met een ander middel, namelijk erlotinib waren behandeld, een dubbele mutatie vaker hadden dan mensen die behandeld waren met het middel gefitinib.
Verder toont hij aan dat een deel van de patiënten die met crizotinib behandeld worden, een verandering in het DNA krijgen op het ALK gen. Als zo’n DNA verandering niet optreedt lijkt het dat er meer DNA mutaties ontstaan in genen die betrokken zijn bij celvormverandering.  Als belangrijkste toont hij aan dat het uitmaakt of de DNA breuk in het ALK gen gebruikt wordt om er een eiwit van te maken. Van der Wekken concludeert dan ook dat het effectiever is om met een ALK-IHC test te meten of het gen ook vertaald is naar een eiwit, en op basis daarvan te voorspellen of ALK-remmers nodig zijn bij behandeling met crizotinib, dan met een ALK-FISH test.

Curriculum Vitae

Anthonie van der Wekken (1980) is longarts in het UMCG. Zijn onderzoek valt binnen onderzoeksprogramma DARE (Damage and repair in cancer development and cancer treatment) van onderzoeksinstituut CRCG. De titel van zijn proefschrift luidt Resistance mechanisms in lung cancer patients with EGFR or ALK aberrations treated with kinase inhitibors.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram