• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Mensen met schizofrenie behandelen met magnetische pulsen

Print 
Datum: 01 juni 2016
Tijd: 14:30
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof. dr. A. Aleman

​Jozarni Dlabac-de Lange: Negative Symptoms of Schizophrenia: Treatment Options and Evidence from Neuroimaging

Wanen, hallucinaties en verward denken, dat zijn de symptomen die we doorgaans in verband brengen met schizofrenie. Deze symptomen zijn vaak goed te behandelen met medicijnen en gesprekstherapie. Minder bekend is dat een kwart van alle mensen met schizofrenie daarnaast veel last heeft van zogenoemde negatieve symptomen, waaronder vervlakking van gevoelsleven, weinig energie en/of sociale terugtrekking, en dat deze symptomen het moeilijk maken om zelfstandig te functioneren. Psychiater Jozarni Dlabac-de Lange laat nu zien dat de hersenen van schizofreniepatiënten met veel negatieve symptomen minder goed werken bij het uitvoeren van twee onderzoekstaken, een planningstaak en een taak gericht op emotieverwerking. Ook concludeert Dlabac-de Lange dat negatieve symptomen in ernst kunnen afnemen door het voorste deel van het brein te activeren met een relatief nieuwe behandelmethode in de psychiatrie, repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS).

Aansluitend bij ander hersenonderzoek stelde Dlabac-de Lange vast dat negatieve symptomen samenhangen met het niet goed functioneren van het gebied vooraan in de hersenen, de prefrontale cortex. Toekomstige behandelingen moeten zich volgens haar richten op het verbeteren van het functioneren van de prefrontale cortex. Samen met haar collega’s onderzocht ze of rTMS kan helpen bij het verminderen van negatieve symptomen. rTMS is een vorm van hersenstimulatie die effectief blijkt bij de behandeling van patiënten met een depressieve stoornis. Met behulp van de TMS-spoel wordt een sterk magnetisch veld opgewekt, bij rTMS worden de magnetische pulsen herhaaldelijk toegediend. Eerder onderzoek liet zien dat rTMS soms wel en soms niet helpt bij het verminderen van negatieve symptomen van schizofrenie.

Dlabac-de Lange doet verslag van een recent onderzoek onder 32 patiënten uit Noord-Nederland, waarvan de helft gedurende drie weken echt, en de andere helft zogenaamd met rTMS werd behandeld. Alle patiënten waren langdurig en ernstig ziek, een kwart kon door hun ziekte niet zelfstandig wonen. Het onderzoek liet gedurende drie maanden na afloop van de behandeling een kleine verbetering zien van negatieve symptomen. Deze verbetering van negatieve symptomen ging gepaard met een toename van herenactiviteit voorin het brein. Dlabac-de Lange vindt de eerste resultaten hoopgevend, zeker nu er nieuwe vormen van hersenstimulatie beschikbaar komen. Het onderzoeksteam bestudeert nu of speciaal apathie, één van de negatieve kernsymptomen, kan verminderen door het gebruik van rTMS en gedragsactivatietraining.

Curriculum Vitae

Jozarni Dlabac-de Lange (1980) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze verrichtte haar promotieonderzoek bij de afdeling Psychiatrie en het onderzoeksinstituut BCN-Brain van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het onderzoek werd financieel mogelijk gemaakt door een onvoorwaardelijke onderzoeksbeurs van AstraZeneca en Stichting Roos. Dlabac-de Lange werkt als psychiater bij verschillende instellingen. De titel van haar proefschrift luidt: “Negative Symptoms of Schizoprenia: Treatment Options and Evidence from Neuroimaging”.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram