• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Risicoreductie van dementie bij volwassenen met een ouder met dementie

Print 
Datum: 21 juni 2021
Tijd: 12:45
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: dr N. Smidt, prof dr S.E.J.A. de Rooij

​Het behandelen van modificeerbare risicofactoren, zoals diabetes en fysieke inactiviteit, kan het risico op dementie reduceren. Vooral volwassenen met een ouder met dementie kunnen hierbij baat hebben, aangezien zij vaker modificeerbare risicofactoren hebben voor dementie. Echter, het veranderen van leefstijl is moeilijk. Om deze reden onderzocht Vrijsen in haar proefschrift de kennis, opvattingen en attitudes ten opzichte van dementie (risicoreductie) onder de algemene bevolking en onder volwassenen met een ouder met dementie.

Ze vond dat de kennis over dementie (risicoreductie) beperkt is. Daarnaast schatten ouderen de ernst van dementie hoger in, maar zien minder voordelen van leefstijlverbeteringen voor hun hersengezondheid. Jonge en hoger opgeleiden ervaren minder barrières en hebben meer vertrouwen in hun eigen vermogen om hun leefstijl te verbeteren. Individuen die meer voordelen zien van leefstijlverbetering en meer interne/externe prikkels ervaren om hun leefstijl te verbeteren, hebben vaker de intentie om meer te bewegen en minder alcohol te drinken. Individuen die meer barrières ervaren, hebben minder vaak de intentie om hun rookgedrag te veranderen, maar vaker de intentie om gezonder te eten.

Verder werd gevonden dat volwassenen met een ouder met dementie behoefte hebben om ervaringen over de zorg voor hun ouder uit te wisselen, en daarna pas over hun eigen risico willen nadenken. De Demin studie (www.demin.nl) richt zich op het aanpakken van risicofactoren voor dementie bij volwassenen (40-60) met een ouder met dementie met behulp van een online leefstijlprogramma. Om ervoor te zorgen dat leefstijlprogramma’s voor dementie risicoreductie effectief zijn, is het belangrijk dat kennis en attitudes ten opzichte van dementie worden verbeterd.

Curriculum Vitae

Joyce Vrijsen (1992) studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Haar promotieonderzoek vond plaats bij de afdeling Epidemiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De titel van haar proefschrift luidt: Towards dementia risk reduction among individuals with a parental family history of dementia.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram