• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Georganiseerde activiteiten goed voor gezondheid en schoolprestaties van pubers

Print 
Datum: 19 september 2018
Tijd: 14:30
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof dr S.A. Reijneveld, dr A. Geckova

Petr Bad'ura: Healthy adolescence in the context of leisure time. The role of organized and unstructured leisure-time activities​

Onderzoek onder ruim 10.000 jongeren bevestigt de hypothese dat de manier waarop zij hun vrije tijd invullen veel invloed heeft op hun gezondheid en schoolprestaties. Dat concludeert Petr Bad’ura op basis van de Tsjechische studie ‘Health Behaviour of School-aged Children’. Deelnemers aan georganiseerde activiteiten zoals sport- of muzieklessen rapporteerden veel vaker een uitstekende fysieke en psychische gezondheid en goede schoolprestaties dan niet-deelnemers. Bovendien hing deelname aan dit programma samen met een lagere kans op middelengebruik, vooral als het gaat om meisjes.

Bad’ura stelt voorop dat jongeren over het algemeen meer vrije tijd hebben dan volwassenen en dat de manier waarop zij hun vrije tijd doorbrengen hun levensstijl en gezondheidsgerelateerd gedrag in belangrijke mate bepaalt. Het meeste onderzoek naar het aanbieden van georganiseerde activiteiten in de vrije tijd is gedaan in de Verenigde Staten en Canada en onderzoek uit Europese landen is schaars. Het doel van Bad’ura’s onderzoek was na te gaan wat de samenhang is tussen deelname van adolescenten aan georganiseerde en ongestructureerde activiteiten aan de ene kant en gezondheids- en schoolgerelateerde uitkomsten aan de andere kant binnen een Europese setting. Hij gebruikte voor zijn onderzoek een grote representatieve onderzoeksgroep van Tsjechische jongeren die deelnamen aan de internationale Health Behaviour of School-aged Children studie. Deze studie werd in 2013/2014 uitgevoerd onder 10.503 Tsjechische jongeren van 11, 13 en 15 jaar oud.

In aanvulling op de positieve bevindingen hierboven trof Bad’ura grotendeels dezelfde verbanden aan voor jongens en meisjes, en voor alle leeftijdscategorieën (11-, 13- en 15-jarigen), ook na correctie voor sociaal-economische status. Wel verschilden de bevindingen licht per georganiseerde activiteit, waarbij de gezondheids- en schooluitkomsten het beste waren voor jongeren die kunst of muziek maakten. Jongeren die ongestructureerde activiteiten deden zonder toezicht hadden opvallend genoeg vaker riskant gezondheidsgedrag en slechte schoolprestaties.

Curriculum Vitae

Petr Bad’ura (1986) studeerde Recreation and Leisure Studies Palacky University Olomouc in Tsjechië. Hij werkt daar nu als onderzoeker. Tijdens zijn promotieonderzoek was hij verbonden aan onderzoeksinstituut SHARE van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De titel van zijn proefschrift is: "Healthy adolescence in the context of leisure time. The role of organized and unstructured leisure-time activities".

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram