• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Fitting van en tevredenheid met de onderbeenprothese

Print 
Datum: 29 september 2020
Tijd: 12:45
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr J.H.B. Geertzen en prof.dr. P.U. Dijkstra

Erwin Baars: Trans-tibial prosthesis fitting and prosthesis satisfaction

​In de behandeling van patiënten met een amputatie door het onderbeen is het bereiken van een optimale passing (fitting) van de onderbeenprothese en uiteindelijk het tevreden zijn met de prothese een belangrijk doel van de revalidatiebehandeling. Veel patiënten zijn niet tevreden over de fit van hun onderbeenprothese en klagen daarbij over verminderd comfort, pijn en problemen met de huid van de stomp. Hoewel fit een belangrijk onderwerp is, bestaat er geen eenduidige omschrijving van prothesefit. Handfunctie in relatie tot het hanteren, dat wil zeggen aan- en uitdoen van de prothese, heeft invloed op het bereiken van een goede fit. Daarnaast zijn er vele factoren die de fit en tevredenheid met de prothese bepalen. Deze factoren zijn tot nu toe beperkt en met verschillende beschrijvingen van fit en tevredenheid onderzocht. Een overzicht van deze factoren ontbreekt.

Baars analyseerde de invloed van handfunctie op het ontstaan van huidproblemen aan de stomp, die door het gebruik van een siliconen liner worden veroorzaakt. Daarnaast bestudeerde hij de mogelijke voordelen van het gebruik van een siliconen liner in onderbeenprothesen.  Uit deze studies komt naar voren dat handfunctiestoornissen, beschreven in een casestudie en onderzocht in een historisch cohort, invloed hebben op linerhantering en kunnen resulteren in liner gerelateerde problemen met de stomphuid. Het toepassen van de siliconen liner in de prothese geeft enig voordeel in prothesefitting en prothesegebruik, waaronder een verbeterde ophanging (suspensie) van de prothese.

Daarnaast onderzocht Baars factoren die volgens experts invloed hebben op de fit van onderbeenprothesen. Eveneens keek hij in de literatuur naar factoren die invloed hebben op de tevredenheid van patiënten met hun onderbeenprothese en onderzocht hij de waarde van het gebruik van een checklist om de fit van en tevredenheid met een onderbeenprothese in de praktijk te beoordelen. Hieruit bleek dat checklistgebruik meer problemen identificeert dan vooraf aan het bezoek bij de technisch instrumentmaker van de prothese is aangegeven door de prothesegebruiker. 

Tot slot beveelt Baars aan om de handfunctie van patiënten in de praktijk te onderzoeken met het oog op prothesehantering en ook regelmatig systematisch te controleren of de patiënt tevreden is met zijn of haar onderbeenprothese en of er klachten zijn van de stomp.

Curriculum Vitae

Erwin Baars (1964) studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Daarna is hij zich gaan specialiseren als revalidatiearts. Hij is werkzaam als revalidatiearts in het revalidatiecentrum de Vogellanden in Zwolle met revalidatie na beenamputatie, orthopedie/traumarevalidatie en revalidatie bij neuromusculaire aandoeningen als aandachtsgebieden. Zijn promotieonderzoek vond plaats bij prof. dr. J.H.B. Geertzen en prof. dr. P.U. Dijkstra aan de Rijksuniversiteit Groningen. De titel van zijn proefschrift luidt: “Trans-tibial prosthesis fitting and prosthesis satisfaction.”

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram