• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Maatregelen rondom niertransplantatie verbeteren uitkomsten

Print 
Datum: 27 maart 2019
Tijd: 16:15
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. M.M.R.F. Struys, prof.dr. H.G.D. Leuvenink, prof.dr. R.J. Ploeg

​Gertrude Nieuwenhuijs-Moeke: Perioperative renal protective strategies in kidney transplantation

Er zijn mogelijkheden voor verbetering in de zorg voor niertransplantatiepatiënten voor, tijdens en vlak na de operatie. Dat concludeert Getrude Nieuwenhuijs-Moeke in haar proefschrift.
In deze perioperatieve periode kunnen verschillende nierbeschermende strategieën toegepast worden die de korte en lange termijn uitkomsten na niertransplantatie verbeteren en complicaties kunnen verminderen.
De uitkomsten van niertransplantatie zijn eind vorige eeuw sterk verbeterd door de beschikbaarheid van goede medicijnen tegen afstoting. Toch gaat een deel van de nierfunctie verloren tijdens het proces van donatie en transplantatie, vooral bij nieren van hersendode of niet-levende donoren. Deze schade kan mogelijk verminderd worden door diverse maatregelen rondom de operatie.

Nieuwenhuijs-Moeke laat in haar proefschrift onder meer zien dat toediening van een soort EPO (niet-erythropoietische EPO-derivaat ARA290) in ratten en varkens leidt tot een afname van ontstekingsfactoren, verbeterde nierfunctie en minder littekenvorming in de nier. Ook kan de uitkomst op korte en lange termijn mogelijk verbeteren door het gebruik van het dampvormig anestheticum sevoflurane tijdens de transplantatie. Een andere veelbelovende methode, remote ischemic conditioning, waarbij beschermende mechanismen worden opgewekt door tijdelijke afknelling van een been, had geen meetbaar effect op de uitkomst van de transplantatie.
Verder toont Nieuwenhuijs-Moeke aan dat patiënten voor de transplantatie vaak een verhoogde stollingsneiging hebben en toediening van antistolling rondom de operatie aan te bevelen is. Tot slot laat ze zien dat het geven van voldoende vocht tijdens de transplantatie de kans op het vertraagd op gang komen van de nier verkleint.

Curriculum Vitae

Gertrude Nieuwenhuijs-Moeke (1976) studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Gent. Zij is werkzaam als anesthesioloog in het UMCG en voert onderzoek uit bij de afdeling Anesthesiologie in samenwerking met de afdelingen Chirurgie en Nefrologie in het Universitair Medisch Centrum (UMCG) en met internationale centra in Barcelona, Aarhus, Oslo en Oxford. De titel van haar proefschrift luidt: Perioperative renal protective strategies in kidney transplantation.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram