• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Toegang tot medicijnen tegen kanker in Mexico: een middeninkomensland

Print 
Datum: 24 april 2019
Tijd: 16:15
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. H.V. Hogerzeil en prof.dr. S.A. Reijneveld

​Daniela Moye Holz: Access to innovative medicines in a middle-income country

Kanker is wereldwijd een belangrijke doodsoorzaak. Lage- en middeninkomenslanden die universele toegang tot gezondheidszorg willen realiseren, zijn bezig kankerbehandelingen hieraan toe te voegen. Sommige innovatieve kankergeneesmiddelen zijn van essentieel belang, maar de hoge kosten vormen een uitdaging binnen de gezondheidszorg.
Moye Holz voerde voor haar proefschrift een farmaceutische beleidsanalyse uit over hoe de toegang tot dergelijke medicijnen geregeld is in Mexico, als voorbeeld van een opkomende economie. Tevens deed ze een veldonderzoek naar de toegankelijkheid van deze medicijnen.

Onderhandeling over de prijs is de belangrijkste strategie van bestuurders in Mexico om die toegankelijkheid te verbeteren in de publieke sector. Het aantal uitonderhandelde medicijnen is gestegen tussen 2010 en 2016. De prijzen van de medicijnen zijn gedaald, maar niet overal in gelijke mate. De inkoop van innovatieve kankermedicijnen in de publieke sector is gestegen, wat betere toegankelijkheid suggereert.
Moye Holz stelt dat de toegankelijkheid echter onevenredig verdeeld is over verschillende zorgverzekeringen en regio’s. Verder blijft de beschikbaarheid van kankergeneesmiddelen onder het internationaal aanbevolen niveau.

Daarnaast concludeert ze dat de prijzen van een aantal kankergeneesmiddelen lager zijn dan in naburige landen, maar dat ze toch onbetaalbaar blijven voor veel patiënten. Experts in de Mexicaanse zorg melden dat de beschikbaarheid van de geneesmiddelen voldoende is, maar ze zien ook dat er tekorten zijn, dat de dekking door de publieke verzekeringen slecht is en dat er een gebrek is aan geld.
Het vergroten van de toegang tot innovatieve geneesmiddelen zal de kankerzorg verbeteren.
Daarom pleit Moye Holz ervoor dat opkomende economieën integrale strategieën ontwikkelen om de toegang tot deze geneesmiddelen te verbeteren. Deze strategieën moeten onderdeel worden van een nationaal geneesmiddelenbeleid dat kan helpen de gezondheidszorg te verbeteren.

Curriculum Vitae

Daniela Moye Holz (1985) studeerde Farmaceutische Chemie aan de Nationale Autonome Universiteit van Mexico (UNAM) en behaalde haar Master in Science in International Health aan de Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. In 2015 startte ze met haar promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Volksgezondheid (INSP) in Mexico. De titel van haar proefschrift luidt: Access to innovative medicines in a middle-income country. The case of Mexico and cancer medicines.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram