• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Verbetering van de toegang tot hoogwaardige zorg voor moeders en pasgeborenen in gebieden met weinig middelen

Print 
Datum: 25 juni 2019
Tijd: 11:00
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. J. Stekelenburg

​Dunstan Bishanga: Improving access to quality maternal and newborn care in low-resource settings: the case of Tanzania

Bishanga onderzocht in zijn proefschrift haalbare en contextspecifieke strategieën die de gezondheidszorg voor moeders en baby's in Tanzania en vergelijkbare landen kunnen verbeteren. Zijn onderzoek is gebaseerd op het WHO Quality of Care raamwerk, dat in zijn proefschrift dient als leidraad voor beoordeling, monitoring en verbetering van de zorg voor moeders en pasgeborenen. De acht hoofdstukken in het proefschrift zijn gebaseerd op drie projecten die de kwaliteit van de moeder- en kindzorg in Tanzania tussen 2008 en 2016 beoogden te verbeteren.

Bishanga levert bewijsmateriaal over praktische benaderingen om de tijdige toegang tot kwalitatief hoogwaardige zorg voor moeders en pasgeboren te verbeteren in omstandigheden met weinig middelen, zoals in Tanzania. Zo onderzocht hij op welke manier ernstige bloedingen na de bevalling het best kunnen worden voorkomen of behandeld, hoe het systematisch nabespreken van gevallen van babysterfte deze sterfte kan terugdringen, hoe gezondheidswerkers het best kunnen worden getraind om baby’s met een slechte start te reanimeren en welke kenmerken van zorg voor vrouwen belangrijk zijn om achteraf tevreden te zijn over de geleverde zorg. De bevindingen suggereren dat er veelzijdige strategieën nodig zijn om twee complementaire doelen te bereiken: ten eerste dat de zorgverlening voldoet aan kwaliteitsnormen en ten tweede dat cliënten - vooral vrouwen - een positieve zorgervaring hebben.

Om de Sustainable Development Goals (SDGs, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) voor 2030 te behalen, moeten landen strategieën aannemen om de kwaliteit van de zorg voor moeders en pasgeborenen te verbeteren, toegespitst op de lokale situatie. Die strategieën moeten gericht zijn op verbetering van de prestaties van gezondheidswerkers, het beter beschikbaar maken van middelen en systemen in zorginstellingen en op verrijkende interacties tussen het gezondheidszorgsysteem en vrouwen en hun families over het hele continuüm van zorg.

Curriculum Vitae

Dunstan Bishanga (1978) studeerde aan de University of Dar es Salaam, Tanzania. Hij werkt als ‘Director of Maternal, Newborn and Child Health programs’ voor Jhpiego, Tanzania. Zijn promotieonderzoek vond plaats in Tanzania en werd vanuit Groningen begeleid door Prof. Dr. Jelle Stekelenburg, hoogleraar Internationale aspecten van reproductieve gezondheid, in het bijzonder veilig moederschap. De titel van zijn proefschrift luidt: “Improving access to quality maternal and newborn care in low-resource settings: the case of Tanzania”.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram