• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Inzicht in het motorisch leerproces van het rijden in een hoepelrolstoel

Print 
Datum: 17 april 2019
Tijd: 11:00
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. L.H.V. van der Woude

​Marika Leving: Understanding the motor learning process in handrim wheelchair propulsion

Vaardig zijn in het aandrijven van een hoepelrolstoel is belangrijk voor het onafhankelijk functioneren van rolstoelgebruikers. Een onvoldoende niveau van rolstoelvaardigheid kan leiden tot sociaal isolement en afhankelijkheid van anderen. Een hoog niveau van vaardigheid leidt daarentegen tot een grotere onafhankelijkheid, actieve participatie en kwaliteit van leven. Hoewel het motorisch leerproces van het rijden in een hoepelrolstoel van belang is, is er nog weinig wetenschappelijke kennis over beschikbaar. Leving heeft als doel van haar proefschrift meer kennis te verkrijgen over dit proces. De resultaten van haar proefschrift zullen naar verwachting bijdragen aan op evidentie gebaseerde richtlijnen van het motorisch leerproces van rolstoelrijden. Dit zou op de langere termijn participatie en de kwaliteit van leven van rolstoelafhankelijke personen kunnen verbeteren.
Leving liet in haar proefschrift zien dat het motorisch leren van rolstoelaandrijving een complex proces is met tal van onderling verbonden aspecten. Het bewegingspatroon is het resultaat van een wisselwerking tussen de persoonlijke kenmerken, de taak en de omgeving. In de huidige revalidatiepraktijk heeft men nog onvoldoende zicht op dit belangrijke en complexe proces. Hierdoor is het lastig geïndividualiseerde en op evidentie gebaseerde zorg te verstrekken voor wat betreft het leren rijden in een rolstoel. Als mogelijke oplossing hiervoor werd implementatie van rolstoellaboratoria in revalidatie en aangepaste sport voorgesteld. Deze nieuw beschikbare technologie biedt mogelijkheden voor het bouwen van een efficiënt netwerk om clinici te assisteren bij het bieden van een geïndividualiseerde diagnose, rolstoelpassing en behandeling rond vaardigheid en fitheid.

Curriculum Vitae

Marika Leving (1986) studeerde Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar promotieonderzoek vond plaats bij het Centrum voor Bewegingswetenschappen en het Centrum voor Revalidatie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. De titel van haar proefschrift luidt: Understanding the motor learning process in handrim wheelchair propulsion.


 

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram