• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Nieuwe therapeutische doelen voor borstkanker en agressieve hersentumoren

Print 
Datum: 18 juni 2019
Tijd: 11:00
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof. dr. F.A.E. Kruyt

​Yuanke Liang: Molecular mechanisms regulating epithelial-to-mesenchymal transition and therapy sensitivity in breast cancer and glioblastoma

Liang richtte zich in zijn proefschrift op het identificeren van nieuwe therapeutische doelen voor borstkanker en agressieve hersentumoren in preklinische modellen. Uitgezaaide ziekte is de belangrijkste oorzaak van sterfgevallen door kanker, inclusief borstkanker. Een slechte prognose hangt samen met het optreden van resistentie tegen huidige therapieën, zoals chemotherapie, radiotherapie en op hormonen gebaseerde therapieën. Daarom zijn nieuwe behandelingen nodig die resistentie of metastase voorkomen, stelt hij.

Een cellulair proces, epitheliale-naar-mesenchymale transitie (EMT) genaamd, is in staat om kwaadaardige eigenschappen te stimuleren, resistentie te bevorderen en kan mogelijk nieuwe doelen voor therapie verschaffen. Liang heeft gevonden dat de Notch3-signaalroute een belangrijke rol speelt bij het handhaven van een gunstig epitheliaal fenotype bij borstkanker en resulteerde in onderdrukking van tumorvorming en uitzaaiingen. Onderliggende moleculaire mechanismen werden nader onderzocht en leverden aanvullende mogelijke therapeutische doelwitten op.

Verder werden de tumorstimulerende eigenschappen van het membraangelokaliseerde celadhesie-eiwit CD146 onderzocht in zowel borstkanker- als hersentumorcelkweekmodellen. Bij borstkanker bleek CD146 EMT te induceren en de resistentie tegen chemotherapie (cisplatine) en hormoontherapie (tamoxifen) te versterken. In glioblastoma, de meest agressieve en letale hersentumor bij volwassenen, stimuleerde CD146 het kwaadaardige gedrag van tumorcellen, waaronder kankerstamceleigenschappen, invasief gedrag en bestralingsresistentie. Deze bevindingen geven aan dat CD146 in zowel borstkanker en glioblastoma een veelbelovend doelwit zou kunnen zijn.

De ontwikkeling van gerichte therapie tegen deze geïdentificeerde EMT-doelwitten en gerelateerde kwaadaardige tumoreigenschappen zou mogelijk kunnen bijdragen aan een betere prognose voor deze kankerpatiënten.

Curriculum Vitae

Yuanke Liang (1988) studeerde Geneeskunde aan Shantou University Medical College, China (2015). Zijn promotieonderzoek vond plaats bij de afdeling Medische Oncologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De titel van zijn proefschrift luidt: “Molecular mechanisms regulating epithelial-to-mesenchymal transition and therapy sensitivity in breast cancer and glioblastoma”.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram