• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Verbetering van de acute en perioperatieve hemodynamische monitoring

Print 
Datum: 08 juli 2020
Tijd: 16:15
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. T.W.L. Scheeren en dr. J.C.C. van der Horst

​Thomas Kaufmann: Improving the acute and perioperative hemodynamic assessment

Kaufmann had als doel van zijn proefschrift bewijs over de toepasbaarheid van hemodynamische monitoring tijdens de perioperatieve periode en na opname op de IC uit te breiden. Ten tweede wilde hij kennis verwerven over het verbeteren van de uitvoering van onderzoeken in de perioperatieve en IC-geneeskunde.
Hij presenteerde een overzicht van de huidige bewijslast voor hemodynamische monitoring bij perioperatieve goal-directed therapy. Hij toonde aan dat de studies over dit onderwerp klinische heterogeniteit en risico op bias vertoonden. Verder werd het uitbreiden van de bewijslast voor individuele aspecten die gebruikt worden bij hemodynamische monitoring onderzocht.

Een onderzoek werd uitgevoerd naar de factoren van het lichamelijk onderzoek die artsen meenemen bij het schatten van hartminuutvolume, oftewel het maken van een ‘educated guess’. Hij toonde aan dat artsen de ‘mottling score’ en de noradrenaline-dosis meenemen bij het schatten van hartminuutvolume. Hij demonstreerde dat bloeddrukmetingen verschillen bij invasieve of niet-invasieve metingen en dat deze verschillen mogelijk klinische gevolgen kunnen hebben. Hij liet zien dat echocardiografie kan worden uitgevoerd door beginners, maar dat experts nodig zijn om de verkregen beelden correct te interpreteren. Ook heeft hij aangetoond dat metingen van het hartminuutvolume bij IC-patiënten niet overeenkomen wanneer deze worden gemeten met echocardiografie of niet-gekalibreerde pulsgolfanalyse.

In het tweede deel van zijn proefschrift liet Kaufmann zien dat er verschillende modellen voor sterftevoorspelling bestaan. De methodologie bij het ontwikkelen en valideren van deze modellen was beperkt en er moeten verbeteringen worden doorgevoerd om uiteindelijk patiënten het beste te kunnen helpen. Om de kwaliteit van het opzetten en uitvoeren van studies te helpen verbeteren, stelt hij ten slotte voor dat studieprotocollen vooraf worden gepubliceerd en beschikbaar worden gemaakt voor peer-review voordat ze worden uitgevoerd.

Curriculum Vitae

Thomas Kaufmann (1991) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nu is hij werkzaam als arts-assistent in opleiding tot specialist (AIOS) anesthesiologie bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Zijn promotieonderzoek vond plaats bij de afdelingen Intensive Care en Anesthesiologie van het UMCG. De titel van zijn proefschrift luidt: “Improving the acute and perioperative hemodynamic assessment”.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram