• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Bepalen van verlies van gewrichtsflexibiliteit na brandwonden met focus op beperkingen in het functioneren

Print 
Datum: 16 september 2020
Tijd: 18:00
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. C.P. van der Schans

​Anouk Oosterwijk: From range of motion to function. Loss of joint flexibility after burns: when is it a problem?

Tijdens dagelijkse activiteiten gebruiken wij onze gewrichten veel en dus is het belangrijk dat we deze flexibel kunnen bewegen. Bij mensen met brandwonden kan deze flexibiliteit echter afnemen door zogenoemde littekencontracturen. Het blijkt echter lastig om in kaart te brengen hoe vaak deze contracturen voorkomen, hoe het beloop is over de tijd en wat de ernst is, omdat de definitie ‘contractuur’ ter discussie staat. Tot nu toe wordt een contractuur gedefinieerd aan de hand vaneen beperking in de Range of Motion (ROM), terwijl het belangrijker is om te bepalen in hoeverre het functioneren tijdens het uitvoeren van dagelijkse taken is verminderd. In dit proefschrift zoekt Oosterwijk daarom naar een mogelijkheid om een contractuur zodanig te definiëren dat er een koppeling is met functionaliteit, en vergelijkt ze dit met de standaard ROM-bepaling.

Uit de analyses blijkt dat de impact van littekencontracturen op functionaliteit verschillend is per gewricht en per bewegingsrichting; een paar graden vermindering in de ROM heeft op de functionele uitvoering van dagelijkse taken niet steeds hetzelfde effect. Dit alles impliceert dat analyseren van het verlies van gewrichtsflexibiliteit voor alle gewrichten op dezelfde manier, zoals bij een ROM-bepaling, niet bruikbaar is om functionele uitkomsten te bepalen. Om deze reden adviseert Oosterwijk om de functionele ROM te gebruiken bij het bepalen en analyseren van contracturen.

Curriculum Vitae

Anouk Oosterwijk (1990) studeerde Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en Fysiotherapie aan de Hanzehogeschool Groningen. Haar onderzoek werd uitgevoerd binnen het samenwerkingsverband van het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing van de Hanzehogeschool Groningen, het Brandwondencentrum in het Martini Ziekenhuis Groningen en de afdeling Bewegingswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Haar promotie vond plaats binnen de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het onderzoeksinstituut SHARE van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Inmiddels is zij werkzaam als fysiotherapeut bij het Centrum voor Fysiotherapie Beatrixpark in Ede. De titel van haar proefschrift luidt: “From range of motion to function – Loss of joint flexibility after burns: when is it a problem?”.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram