• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Gebruik van real-world bewijs in farmaco-economische analyse

Print 
Datum: 16 september 2019
Tijd: 11:00
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. F.M. Haaijer-Ruskamp en prof.dr. M.J. Postma

Yunyu Huang: Use of real-world evidence in pharmacoeconomic analysis: illustrations in The Netherlands and China

​Huang beoordeelde in zijn proefschrift de toegevoegde waarde van het gebruik van data verkregen door middel van observationele studies in farmaco-economische evaluaties. De zorgen over de kwaliteit van observationele data zijn toegenomen met het toegenomen gebruik van observationele data in real-world studies. Het kwaliteitsraamwerk dat hij in dit proefschrift heeft ontwikkeld, voorziet in stap-voor-stap procedures bij het bepalen van welke gegevens moeten worden verzameld en op welke manier kwaliteitsproblemen opgelost kunnen worden.

Het raamwerk laat zien dat het verschaffen van gedetailleerde informatie omtrent de beoordeling van de kwaliteit van studiedata helpt om de validiteit van studieresultaten te waarborgen en het gebruik van observationele data in verschillende onderzoekssettingen te verbeteren. Door middel van dit raamwerk heeft hij verbeterde gegevens verkregen om een vergelijkend effectiviteitsonderzoek uit te voeren. Daarbij is aandacht besteed aan de aanbevelingen en richtlijnen die voor een kwalitatief goed onderzoek nodig zijn.

Huang is van mening dat gedetailleerde, transparante en kwalitatief goed vergelijkende effectiviteitsonderzoeken kunnen bijdragen aan het gebruik van observationele studies voor nadere farmaco-economische onderzoeken. Farmaco-economische studies op basis van lokale kostendata kunnen van groot belang zijn voor beleidsmakers van nationale strategieën met een hoge prijs-kwaliteitverhouding.
De budget impact analyse voor China beschreven in dit proefschrift is een poging om een farmaco-economisch onderzoek uit te voeren op basis van observationele data. Een dergelijke budget impact analyse is waardevol bij het formuleren van passende opties bij de diabetesbehandeling, bij het optimaliseren van de toewijzing van financiële middelen in de gezondheidszorg en bij het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten.

Curriculum Vitae

Yunyu Huang (1985) studeerde Gezondheidsbeleid (Health Care Administration) aan Fudan University, Shanghai. Zijn promotieonderzoek vond plaats bij de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen in samenwerking met de afdeling Farmacotherapie- Epidemiologie en -Economie van Farmacie van de Rijksuniversiteit Groningen. De titel van zijn proefschrift luidt: “Use of real-world evidence in pharmacoeconomic analysis: illustrations in the Netherlands and China”.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram