• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Individuele klachten van depressie, angst en het lichaam zijn een belangrijke sleutel tot het personaliseren van behandeling

Print 
Datum: 12 februari 2020
Tijd: 16:15
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. J.G.M. Rosmalen en prof.dr. R.A. Schoevers

Ella Bekhuis: A body-mind map. Epidemiological and clinical aspects of the relation between somatic, depressive and anxiety symptomatology​

Mensen met een depressie of angststoornis hebben vaak ook last van lichamelijke klachten zoals duizeligheid of rugpijn. Mensen die deze combinatie van klachten hebben, ervaren vaak meer beperkingen in hun dagelijks leven dan mensen die maar één type klachten hebben. Er is echter nog weinig bekend over welk aandeel individuele klachten in dit verband precies hebben. Dit komt omdat wetenschappelijk onderzoek de klachten vaak op één hoop gooit. Zo wordt er vaak geen onderscheidt gemaakt tussen of iemand een sombere stemming, angst of slapeloosheid ervaart, terwijl deze klachten heel verschillend zijn. In dit proefschrift maakt Bekhuis onderscheid tussen individuele klachten, om zo een beter begrip te krijgen van hoe de specifieke klachten die iemand ervaart ontstaan en elkaar beïnvloeden.

Deze samenhang onderzocht Bekhuis door gebruik te maken van een nieuwe methode, de netwerkanalyse. Op een soort plattegrond bracht ze in kaart hoe tientallen klachten met elkaar verbonden waren. Ze vond dat alle klachten van depressie en angst vaker samen voorkwamen met alle lichamelijke klachten, maar dat de onderlinge relaties van individuele klachten verschilden. Sommige lichamelijke klachten bleken ook een negatieve invloed te hebben op het beloop van depressieve klachten. Daarnaast bleek dat deze samenhang ook invloed had op het effect van behandelingen. Zo verbeterde een sombere stemming meer na behandeling met een antidepressivum dan met psychotherapie, maar dit effect leek vooral te komen doordat deze behandeling ook andere samenhangende klachten aanpakte. Met deze inzichten hoopt Bekhuis dat we in de toekomst beter begrijpen hoe klachten zich binnen specifieke personen ontwikkelen en op welke manier zij het beste behandeld kunnen worden.

Curriculum Vitae

Ella Bekhuis (1992) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar promotieonderzoek was zij verbonden aan het onderzoeksinstituut SHARE van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Inmiddels is zij werkzaam als arts bij een Flexible Assertive Community Treatment team (FACT-team) van Dimence. De titel van haar proefschrift luidt: “A body-mind map. Epidemiological and clinical aspects of the relation between somatic, depressive and anxiety symptomatology”.


 

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram