• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Uitdagingen voor huisartsen bij depressie op oudere leeftijd

Print 
Datum: 17 april 2019
Tijd: 14:30
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. P.F.M. Verhaak, prof.dr. F.G. Schellevis, prof.dr. R.C. Oude Voshaar

​Floor Holvast: Depression in older age. Challenges for general practitioners.

Holvast had als doel van haar proefschrift aspecten van zorg, die de huisarts aan ouderen met een depressie levert, te verhelderen. Ouderen met een depressie vormen een grote groep patiënten in de huisartspraktijk. Veel ouderen worden geconfronteerd met (gezondheids-)problemen. Als deze problemen interacteren, wordt er gesproken over complexe problematiek. Deze problematiek komt mogelijk meer voor bij ouderen met een depressie, omdat de psychische problemen een wisselwerking hebben op andere (gezondheids-)problemen.

In haar proefschrift rapporteert Holvast dat eenzaamheid veel voorkomt onder ouderen met een depressie en dat dit de prognose van een depressie nadelig beïnvloedt. Hulp zoeken voor een psychische klacht werd niet bepaald door de aanwezigheid van een psychiatrische diagnose, maar onder andere door leeftijd, eenzaamheid, etniciteit en inkomen. Dit onderstreept volgens haar het belang van de sociale context van de oudere patiënt met een depressie.

Tegelijkertijd toont ze aan dat ouderen met een depressie vaak therapieontrouw zijn aan antidepressiva: meer dan een derde stopte het gebruik van antidepressiva voortijdig en een kwart stopte binnen de eerste vier weken van de behandeling. Verder geven oudere patiënten de voorkeur aan een niet-medicamenteuze behandeling. Hierom pleit Holvast ervoor om hun depressie niet met antidepressiva te behandelen. Het wetenschappelijke bewijs voor de effectiviteit van verschillende niet-medicamenteuze therapieën in de huisartspraktijk voor oudere patiënten met een depressie ontbreekt echter nog.

Ze ondervond daarnaast dat oudere patiënten met een depressie meer chronisch lichamelijke aandoeningen hebben, meer geneesmiddelen chronisch gebruiken en vaker niet therapietrouw zijn aan cardiovasculaire medicatie vergeleken met mentaal gezonde controles.
Haar bevindingen bevestigen dat oudere volwassenen met een depressie met complexe problematiek kampen. De resultaten van dit proefschrift zijn een eerste stap in het verbeteren van de zorg voor oudere patiënten met een depressie, doordat het de complexiteit en mogelijke knelpunten in kaart brengt.

Curriculum Vitae

Floor Holvast (1985) studeerde Geneeskunde aan Rijksuniversiteit Groningen. Daarna was zij werkzaam als arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker bij de Stichting Beroepsopleiding Huisartsen. Haar promotieonderzoek vond plaats onder leiding van Peter Verhaak bij de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De titel van haar proefschrift luidt: Depression in older age. Challenges for general practitioners.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram