• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Effect van beweging bij ouderen met dementie

Print 
Datum: 09 december 2019
Tijd: 12:45
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. T. Hortobaygi, prof.dr. E.J.A. Scherder en prof.dr. E.A. van der Zee

Lianne Sanders: Efficacy of exercise for functional outcomes in older persons with dementia​

Sanders richtte zich in haar proefschrift op het effect van beweging bij dementie. Dementie is een hersenaandoening die wordt gekenmerkt door progressieve achteruitgang in cognitieve functies (denkfuncties) en fysieke functies. Hierdoor worden ouderen met dementie steeds afhankelijker van zorg. Er is geen geneesmiddel tegen dementie. Meer bewegen kan helpen om de cognitieve en fysieke achteruitgang bij ouderen met dementie te vertragen. Echter, de werkzaamheid van bewegen voor cognitieve en fysieke functies bij ouderen met dementie is nog onvoldoende bewezen. Daarnaast is onvoldoende bekend welke factoren invloed hebben op beweegeffecten.

Het onderzoek in dit proefschrift is onderdeel van het nationale Deltaplan Dementie. Onderzocht werd wat de effecten zijn van zes maanden gecombineerd wandelen en spierversterkende beenoefeningen versus een controleprogramma van spel- en ontspanningsactiviteiten op cognitieve en fysieke functies van ouderen met dementie. Daarnaast werd onderzocht of de effecten van bewegen kunnen worden beïnvloed door medicijngebruik, kenmerken van beweegprogramma’s (intensiteit van bewegen, programmaduur, sessieduur, en frequentie van beweegsessies), en dragerschap van het risicogen ApoeE4.

De bevindingen in het proefschrift laten zien dat beweging positieve effecten heeft op de loopsnelheid van ouderen met dementie. De effecten van bewegen op loopsnelheid waren het grootst na hoger intensief bewegen. Voor het beschermen van cognitieve functies van ouderen met dementie lijkt iedere vorm van activiteit waardevol te zijn. De effecten van bewegen op cognitieve functies waren het grootst bij beweegprogramma’s met korte sessies die vaak werden gegeven. De kennis uit dit proefschrift is gebruikt bij het tot stand brengen van de Beweeggids voor ouderen met dementie. Deze is te vinden op de website van het Kenniscentrum Sport, zie de link bij gerelateerde informatie.

Curriculum Vitae

Lianne Sanders (1990) studeerde Klinische Neuropsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Daarna was zij werkzaam als promovendus bij het Centrum voor Bewegingswetenschappen van de RUG. Haar promotieonderzoek werd daar begeleid door dr. Marieke van Heuvelen en prof. dr. Tibor Hortobagyi, en op afstand door prof. dr. Eddy van der Zee (RUG) en prof. dr. Erik Scherder (VU Amsterdam). De titel van haar proefschrift luidt: “Efficacy of exercise for functional outcomes in older persons with dementia”.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram