• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Inzet van serious games bij onderwijs over een delier

Print 
Datum: 11 juni 2020
Tijd: 11:00
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof. dr. S.E.J.A de Rooij en prof. dr. A.D.C. Jaarsma

​Kiki Buijs-Spanjers: Improving delirium education: the role of experiential learning in a serious game

Een delier, ook wel acute verwardheid, is een beangstigende ervaring voor patiënten. Elk jaar lijden ruim 100 000 patiënten in Nederland aan een delier. Voor zorgverleners is het een uitdaging om goed te zorgen voor deze patiënten.
Buijs-Spanjers onderzocht in haar proefschrift of een serious game (The Delirium Experience) bij kan dragen aan het verbeteren van het onderwijs over een delier.
Serious games voorzien de speler van een virtuele, veilige omgeving waarin ze kunnen oefenen en nieuwe kennis kunnen opdoen.
De Delirium Experience is een interactieve videogame waarin een patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis voor een heupoperatie. Na de operatie ontwikkelt deze patiënt een delier. In de Delirium Experience ervaart de speler het delier vanuit zowel het perspectief van de patiënt als de zorgverlener.

Buijs-Spanjers toonde aan dat een serious game geschikt is bij onderwijs over een delier voor geneeskunde- en verpleegkundestudenten. De serious game draagt bij aan een beter begrip voor de ervaring van de patiënt en de kennis over de manier waarop zorg verleend moet worden. Om het begrip van studenten over wat een delirante patiënt doormaakt te verbeteren, is het belangrijk om een realistisch perspectief vanuit de patiënt op te nemen in het onderwijs. Om kennis te vergroten over hoe goede zorg aan een delirante patiënt verleend moet worden, zijn de perspectieven van de verschillende betrokkenen van belang. Deze moeten realistisch vormgegeven zijn, en dicht bij de praktijk van het zorgen voor delirante patiënten liggen.

Daarnaast stelt Buijs-Spanjers dat het van belang is onderwijs over een delier op een interactieve manier aan te bieden, zodat studenten kunnen experimenteren met verschillende opties in een veilige omgeving. Door verschillende vormen van feedback op te nemen in de serious game kan dit experimenteren de studenten ook motiveren actief op zoek te gaan naar antwoorden. Buijs-Spanjers denkt dan ook dat serious games op deze manier een zeer nuttige bijdrage kunnen leveren aan medisch onderwijs.

Curriculum Vitae

Kiki Buijs-Spanjers (1990) studeerde Voeding & Gezondheid en Toegepaste Communicatiewetenschappen aan Wageningen University and Research. Haar promotieonderzoek vond plaats bij het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Na haar promotieonderzoek is zij werkzaam als postdoc aan Wageningen University and Research en als projectmanager bij The Simulation Crew. De titel van haar proefschrift luidt: “Improving delirium education: the role of experiential learning in a serious game”.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram