• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Geslacht en tijdstip van conceptie als risicofactor van complicaties bij zwangerschap

Print 
Datum: 10 oktober 2018
Tijd: 09:00
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr.J.J.H.M. Erwich, G.A. Dekker, C.T. Roberts

​Petra Verburg: pregnancy outcome in South Australia: Population and cohort studies

Het geslacht van het kind en het seizoen waarin het kind is verwekt, houdt verband met het aantal complicaties dat optreedt gedurende de zwangerschap van een eerste kind. Dat concludeert Petra Verburg in haar proefschrift, waarin zij enkele factoren beschrijft gedurende langere tijd zijn onderzocht bij zwangere vrouwen in Zuid-Australië.

Bij een kwart van de vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind, treden complicaties op, zoals vroeggeboorte, groeivertraging bij de baby, zwangerschapsdiabetes en hoge bloeddruk. Hoe dat precies ontstaat, is niet bekend. Meer begrip van factoren die samenhangen met deze complicaties kunnen helpen complicaties te voorkomen en tijdig te signaleren.

Allereerst concludeert Verburg, dat in veel westerse landen, ook in Australië, het aantal vroeggeboortes is toegenomen. Dat komt vooral doordat bevallingen soms bewust eerder opgewekt worden, bijvoorbeeld bij complicaties door hoge bloeddruk en te vroeg gebroken vliezen. Het aantal baby’s dat al voor de geboorte sterft (intra-uteriene sterfte) is juist afgenomen. Daarnaast blijkt zwangerschap van een jongen de kans op allerlei complicaties, zoals vroeggeboorte zwangerschapsdiabetes, te vergroten. Vrouwen die zwanger zijn van een meisje hebben juist weer meer kans op vroeggeboorte door hoge bloeddruk. Ook seizoenen blijken invloed te hebben op complicaties: bij conceptie in de wintermaanden trad vaker zwangerschapsdiabetes op, in de zomer juist het minst vaak. Hoge bloeddruk komt vooral voor bij conceptie in de lente en juist weinig bij concepties in de herfst.

Curriculum Vitae

Petra Verburg (1987) voerde haar onderzoek uit bij het UMCG en het Robinson Research Institute van de University of Adelaide in Australië. Verburg is momenteel werkzaam als arts bij de afdeling Gynaecologie van het Rijnstate Ziekenhuis. De titel van haar proefschrift luidt: Pregnancy outcome in South Australia. Population and cohort studies.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram