• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Een evalutie van colorectale ziekten: chirurgische aspecten en nieuwe inzichten in de mechanismen van fecale continentie

Print 
Datum: 16 september 2020
Tijd: 14:30
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: dr. P.M.A. Broens

Jara Jonker: An evaluation of colorectal diseases: surgical aspects and new insights into the mechanisms of fecal continence​

Colorectale ziekten kunnen aangeboren zijn, of later in het leven verschijnen. Afhankelijk van de ernst van de ziekte worden ze conservatief of chirurgisch behandeld. Na behandeling kunnen deze patiënten nog steeds last hebben van bijvoorbeeld fecale incontinentie.
Om beter te begrijpen hoe dit ontstaat, is het van belang het mechanisme van fecale continentie te begrijpen. Het bewust knijpen van de puborectale spier wordt gezien als een belangrijk mechanisme voor continentie.

In het eerste deel van haar proefschrift laat Jonker zien dat ook onbewust knijpen van de puborectale spier mogelijk is. Dit wordt puborectale continentie reflex genoemd. Ze laat zien dat deze reflex niet gecontroleerd wordt door de pudendus zenuw, een van de grotere zenuwen van het bekkenbodemgebied, en dat deze reflex alleen wordt geactiveerd bij vaste ontlasting, en niet bij vloeibare.

In het tweede deel van haar proefschrift legt Jonker de focus meer op colorectale ziekten. Een voorbeeld hiervan zijn congenitale anorectale malformaties (CARM).
Ze vond dat, in tegenstelling tot wat in de literatuur staat dat het vaker voorkomt bij jongens, er een gelijke verdeling is. Daardoor is het aantal meisjes dat aan deze ziekte lijdt onderschat. Van de patiënten met CARM heeft 17% daarnaast hartafwijkingen, zelfs de milde vormen van de CARM aandoening.
Jonker vond dat de meeste patiënten met CARM wel de continentie reflexen hebben die ze in het eerste deel van dit proefschrift beschrijft. Bij patiënten die colorectale chirurgie hebben ondergaan met een ileo-anale pouch anastomose, wordt zichtbaar dat een hoge anastomose met de operatieprocedure uitgevoerd in drie stappen betere continentie uitkomsten hebben.
Met dit proefschrift is Jonker wat dichter bij het begrijpen van het mechanisme van continentie voor ontlasting en mogelijk het voorkomen, voorspellen en behandelen van de patiënten met verschillende colorectale ziekten en ontlastingsincontinentie.

Curriculum Vitae

Jara Jonker (1992) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In september 2016 begon ze aan het unieke MD/PhD-traject, waardoor ze haar master Geneeskunde kon combineren met een promotietraject. Haar promotieonderzoek vond plaats bij Dr. P.M.A. Broens van de onderafdeling Kinderchirurgie en het Anorectale Functiecentrum van de afdeling Chirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Op dit moment is Jonker werkzaam als arts-assistent niet in opleiding bij de afdeling Chirurgie van het Medisch Centrum Leeuwarden. De titel van haar proefschrift luidt: “An evaluation of colorectal diseases: surgical aspects and new insights into the mechanisms of fecal continence”.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram