• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Complementactivering bij chronische nierziekte en dialyse

Print 
Datum: 17 juni 2019
Tijd: 16:15
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. W.J. van Son en dr. J. Medina Pestana

Mariana Gaya da Costa: Complement activation in chronic kidney disease and dialysis​

Gaya da Costa richtte zich in haar proefschrift op chronische nierziekte en dialyse. Het aantal mensen met een nierziekte neemt toe en komt bij 10-15% van de wereldbevolking voor. Nierziekten kunnen leiden tot chronische nierschade, waarvoor uiteindelijk niervervangende therapie (bijvoorbeeld dialyse of niertransplantatie) nodig is.
In Nederland krijgen ongeveer 6500 patiënten dialyse. Hoewel dialyse een levensreddende behandeling is, is de levensverwachting en de kwaliteit van leven van deze patiënten lager dan die van de algemene bevolking.

Het complementsysteem is een essentieel onderdeel van het aangeboren immuunsysteem. Verondersteld wordt dat het complementsysteem een belangrijke rol speelt bij de ontstekingsreactie die veroorzaakt wordt door de kunstnier. Het complementsysteem zou mogelijk de ontbrekende schakel kunnen zijn in de hoge morbiditeit en mortaliteit door dialyse.

In haar proefschrift onderzocht Gaya da Costa het complementsysteem bij gezonde individuen, patiënten met een nierziekte en tijdens dialyse. Ze vond dat zowel dialyse met een kunstnier (hemodialyse) als buikspoeling (peritoneale dialyse) leidt tot complementactivatie. Bij hemodialysepatiënten is complementactivatie gedurende de eerste minuten van de dialyse gerelateerd aan de ontwikkeling van hart- en vaatziekten.
Tijdens peritoneale dialyse vond complementactivatie plaats in de peritoneale holte (lokaal), maar ook in het bloed (systemisch). Ook werd het complementactiverende vermogen van geïnjecteerde ijzersamenstellingen onderzocht, omdat nierpatiënten, al dan niet dialyse-afhankelijk, gewoonlijk intraveneus ijzer ontvangen om bloedarmoede te behandelen. Tevens is de invloed van leeftijd en geslacht op het complementsysteem van gezonde individuen onderzocht. Concluderend, gezien het verband tussen complementactivatie en hart- en vaatziekten, is het remmen van het complementsysteem in nierpatiënten en tijdens dialyse een potentiële strategie om de morbiditeit en mortaliteit te verbeteren.

Curriculum Vitae

Mariana Gaya da Costa (1989) studeerde Geneeskunde aan de Faculdade de Medicina do ABC in Santo André, Brazilie. Daarna was zij werkzaam als promotiestudent in Groningen. Haar promotieonderzoek vond plaats bij de Nefrologie afdeling in het Universitair Medisch Centrum Groningen. De titel van haar proefschrift luidt: “Complement activation in chronic kidney disease and dialysis”.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram