• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Onderzoek naar de celwand van Staphylococcus aureus

Print 
Datum: 16 november 2020
Tijd: 12:45
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. J.M. van Dijl

​Yaremit Mora Hernández: Exploring the Staphylococcus aureus cell wall for invariant immunodominant targets

Mastitis is de meest voorkomende ziekte bij melkvee in de zuivelindustrie. Mastitis is een bacteriële infectie van de melkklieren in de uier. De infectie wordt veroorzaakt door verschillende soorten bacteriën, waarvan Staphylococcus aureus de meest voorkomende is. Mastitis wordt meestal behandeld met antibiotica, maar omdat S. aureus snel antibioticaresistentie verwerft, heeft een vaccin om deze infectie te voorkomen de voorkeur. Helaas is er momenteel geen vaccin tegen stafylokokken beschikbaar. Daarom richtte Mora Hernández zich in haar promotieonderzoek op de karakterisering van potentieel bruikbare eiwitten voor de ontwikkeling van antistafylokokkenvaccins die koeien en mensen kunnen beschermen.

De aanpak omvatte de identificatie en genetische typering van S. aureus-isolaten uit melkmonsters van koeien met mastitis. Vervolgens werden oppervlakte- en celwand-gelokaliseerde eiwitten van S. aureus mastitis-isolaten geïdentificeerd met behulp van proteomics-technieken, waarbij eiwitten van het celoppervlak ‘geschoren’ werden met trypsine of chemisch geëxtraheerd werden. Geïdentificeerde antigenen werden recombinant geproduceerd in de bacterie Lactococcus lactis en vervolgens gezuiverd. Een drietal gezuiverde antigenen werd gebruikt voor de immunisatie van muizen, maar ondanks sterke immunoglobuline G (IgG)-responsen gaf dit geen bescherming tegen stafylokokkeninfecties. Ten slotte werden verschillende antigeendomeinen gebruikt om epitopen in kaart te brengen die herkend worden door IgG's van geïmmuniseerde muizen, gekoloniseerde mensen en koeien met mastitis. 

De resultaten tonen aan dat er verschillende soort-specifieke IgG-responsen zijn tegen de onderzochte stafylokokkenantigenen en hun domeinen. 

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift biedt nieuwe aanknopingspunten voor de ontwikkeling van vaccins die kwetsbare individuen beschermen tegen levensbedreigende stafylokokkeninfecties en melkveehouders tegen de pijnlijke verliezen, veroorzaakt door mastitis bij hun koeien.

Curriculum Vitae

Yaremit Mora Hernández (1989) studeerde Veterinary Medicine and Animal Husbandry aan de Universidad Veracruzana in Mexico en vervolgens Genetics and Molecular Biology aan het Research Center for Advanced Studies for the Instituto Politécnico Nacional in Mexico. Haar promotieonderzoek vond plaats in de afdeling Medische Microbiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen onder supervisie van Prof. Jan Maarten van Dijl. De titel van haar proefschrift luidt: Exploring the Staphylococcus aureus cell wall for invariant immunodominant targets.


Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram