• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Nieuwe aspecten van biomarkers voor hartfalen

Print 
Datum: 20 oktober 2020
Tijd: 12:45
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. R.A. de Boer en prof.dr. S.J.L. Bakker

​Navin Suthahar: Novel aspects of heart failure biomarkers

Hartfalen is een klinisch syndroom dat voortkomt uit structurele of functionele afwijkingen in het hart, samen met verstoringen van homeostatische regelmechanismen van het cardiovasculaire systeem. Wereldwijd lijden ten minste 25-30 miljoen mensen aan hartfalen en dit aantal neemt gestaag toe. Deze toename kan gedeeltelijk worden verklaard doordat risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen, in het bijzonder diabetes type 2 en obesitas, steeds vaker voorkomen. Door cardiovasculaire risicofactoren adequaat te behandelen zodra deze ontstaan en door in te grijpen bij gemeenschappelijke pathofysiologische mechanismen, kan het ontstaan van hartfalen mogelijk worden voorkomen.

Eiwitten die in het bloed circuleren, zogenaamde biologische markers of biomarkers, geven inzicht in systemische en cardiovasculaire pathofysiologische mechanismen die bijdragen aan hartfalen. In zijn proefschrift past Suthahar een strategie toe die gebruikmaakt van biomarkers om gemeenschappelijke pathofysiologische mechanismen te identificeren die een rol spelen bij hartfalen, diabetes type 2 en obesitas. Hartfalen-biomarkers zijn ook behulpzaam bij het inschatten van het risico op cardiovasculaire aandoeningen, maar de plasmaconcentraties van diverse biomarkers worden beïnvloed door obesitas en geslacht. Om deze reden heeft Suthahar ook onderzocht wat de impact van obesitas en geslacht is op de voorspellende waarde van verschillende hartfalen-biomarkers, waaronder natriuretische peptiden en troponine eiwitten.

Zijn belangrijkste bevindingen zijn:
1), ontsteking en fibrose zijn prominente pathofysiologische mechanismen die een rol spelen bij hartfalen, diabetes type 2 en obesitas en kunnen mogelijk worden verbeterd door behandelingen;
2), wanneer natriuretische peptiden en troponine eiwitten gebruikt worden om hartfalen te voorspellen in de gemeenschap, zijn de effecten van obesitas grotendeels verwaarloosbaar;
3), ondanks dat de waarden van cardiovasculaire biomarkers substantieel verschillen tussen vrouwen en mannen, zijn hun voorspellende waarden om in te schatten wanneer hartfalen zal optreden, vergelijkbaar in beide geslachten;
4), troponine eiwitten zijn goede voorspellers van hartfalen, cardiovasculaire aandoeningen en mortaliteit in beide geslachten. Echter is de drempelwaarde voor het voorspellen van risico op cardiovasculaire aandoeningen lager voor vrouwen dan voor mannen.

Curriculum Vitae

Navin Suthahar (1984) ging naar de St. Johns school in Madras, India en de International Indian School in Riyadh, Saudi Arabië. Hier behaalde hij zijn All India Senior School Certificate Examination. Zijn vervolgopleiding en artsendiploma voltooide hij in 2008 aan de Charles University, Tsjechië. In 2015 begon hij zijn promotietraject binnen de afdeling Cardiologie in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).  Suthahar voerde een deel van het proefschrift uit in het Massachusetts General Hospital in Boston, United States. Momenteel werkt hij samen met prof. dr. R. A. de Boer in het UMCG, waar hij werkzaam is als postdoctoraal onderzoeker. De titel van zijn proefschrift luidt: “Novel Aspects of Heart Failure Biomarkers: Focus on Inflammation, Obesity and Seks”.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram