• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

De ontwikkeling van een nieuw klinisch protocol voor de behandeling van bewegende tumoren met protonentherapie

Print 
Datum: 09 juni 2020
Tijd: 11:00
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof. dr. A.C. Knopf en prof. dr. J.A. Langendijk

​Cassia Oraboni Ribeiro: Towards an optimal clinical protocol for the treatment of moving targets with pencil beam scanned proton therapy

Protonentherapie is een nieuwe vorm van radiotherapie in Nederland die gebruik maakt van geladen deeltjes, protonen genoemd. Deze protonen kunnen heel gericht de tumorcellen beschadigen terwijl omliggend weefsel zoveel mogelijk bespaard blijft. Dit is vooral van belang voor patiënten met tumoren in bijvoorbeeld de lever, long of slokdarm. Artsen willen de andere organen rondom deze tumoren zoveel mogelijk ontzien van straling. Ademhaling veroorzaakt echter beweging en dat bemoeilijkt de bestraling met de precieze protonenbundel. In dit proefschrift richt Oraboni Ribeiro zich op het opstellen van een klinisch protocol om bestraling van bewegende tumoren toch mogelijk te maken.

Allereerst verzamelde Oraboni Ribeiro klinische data van verschillende patiënten met bewegende tumoren, en onderzocht ze de mogelijkheden van verschillende bestralingstechnologieën, zowel in de voorbereiding als de uitvoering van de bestraling. Daarnaast heeft ze een nauwkeurige en uitgebreide evaluatiemethode ontwikkeld voor deze patiëntengroep. De resultaten hiervan hebben bijgedragen aan de implementatie van protonentherapie in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) bij bewegende tumoren. Het protocol kan mogelijk ook andere protonencentra wereldwijd ondersteunen bij de (implementatie van) bestraling van bewegende tumoren met protonentherapie.

Curriculum Vitae

Cássia Oraboni Ribeiro (1991) studeerde Biomedical Engineering aan de Universiteit van Lissabon. Tijdens haar promotieonderzoek was zij verbonden aan de afdeling radiotherapie van het CRCG-instituut van het UMCG. Inmiddels is zij werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bij het UMCG. De titel van haar proefschrift luidt: “Towards an optimal clinical protocol for the treatment of moving targets with pencil beam scanned proton therapy”.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram