• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Real-world studies van patiënten met multipel myeloom, ook bekend als de ziekte van Kahler

Print 
Datum: 11 oktober 2021
Tijd: 12:45
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: Prof. Dr. E.N. van Roon

In haar proefschrift beschrijft Oortgiesen verschillende onderzoeken op het gebied van de medicamenteuze behandeling van multipel myeloom, ook bekend als de ziekte van Kahler, en de complicaties van deze aandoening. De onderzoeken in haar proefschrift zijn geïnitieerd binnen het Friese HemoBase-onderzoeksverband dat zich richt op het uitvoeren van populatiebreed wetenschappelijk onderzoek in de hemato-oncologie.

Dit proefschrift heeft aangetoond dat nieuwe behandelingsmogelijkheden de uitkomsten van sommige multipel myeloompatiënten hebben verbeterd, maar dat een deel van de patiënten nog steeds behoefte heeft aan meer gepersonaliseerde behandelstrategieën. Zo werd zichtbaar dat de introductie van bortezomib in de behandeling van multipel myeloompatiënten een gunstig effect heeft op de dialyse-afhankelijkheid. Aan de andere kant is het risico op botbreuken bij deze patiëntenpopulatie onverminderd hoog.

Daarnaast is zenuwschade een veelvoorkomend probleem wat wordt onderschat in de dagelijkse praktijk en werd een verband gevonden tussen een tekort aan vitamine D en zenuwschade. Oortgiesen heeft de implicaties van vitamine D voor de toepassing bij zenuwschade verder onderzocht door een doseringsschema op te stellen met hoge doses vitamine D. Twee derde van de studiepopulatie behaalde na 6 maanden een adequaat vitamine D. Ook werd aan het einde van de onderzoeksperiode een significante afname van de ernst van de zenuwschade waargenomen. Hoewel deze resultaten veelbelovend zijn, was de studie niet bedoeld om de causaliteit tussen vitamine D-spiegels en PN te bevestigen, en moet er verder onderzoek worden gedaan om het effect van vitamine D-suppletie op de prevalentie en ernst van zenuwschade bij nieuw gediagnosticeerde multipel myeloompatiënten te onderzoeken.

Curriculum Vitae

Berdien Oortgiesen (1990) studeerde Farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aansluitend is ze gestart met haar promotieonderzoek bij prof. dr. Eric van Roon aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast het promotieonderzoek is Berdien in opleiding tot ziekenhuisapotheker in het Medisch Centrum Leeuwarden. De titel van haar proefschrift luidt: Real-world studies of patients with multiple myeloma – future perspectives on symptom assessment and therapy.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram