• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Vroege behandeling van risicofactoren vermindert ernst atriumfibrilleren

Print 
Datum: 24 april 2019
Tijd: 14:30
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. I.C. van Gelder, dr. M. Rienstra en prof.dr. H.J.G.M. Crijns

​Anne Hobbelt: Towards prevention of AF progression

Vroeg behandelen van risicofactoren voor atriumfibrilleren kan het voortschrijden van atriumfibrilleren en de daarmee samenhangende complicaties verminderen. Dat concludeert Anne Hobbelt in haar proefschrift. Met haar onderzoek laat ze zien dat vroeg opsporen en behandelen van risicofactoren belangrijk zijn voor het in stand houden van het normale hartritme. Haar onderzoek levert een bijdrage in de behandeling van atriumfibrilleren en daarmee het verminderen van het risico op herseninfarct, hartfalen en dementie.

Atriumfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis wereldwijd. De aandoening wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op een herseninfarct, hartfalen, dementie, verminderde kwaliteit van leven en overlijden. De laatste jaren is duidelijk geworden dat verandering in de structuur van de hartspier, waardoor onder andere de hartboezems groter worden, een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van atriumfibrilleren. Deze veranderingen treden op door aanwezigheid van onderliggende aandoeningen, zoals hoge bloeddruk, suikerziekte, hartfalen, overgewicht en ouderdom.  Door het optreden van atriumfibrilleren verandert de structuur van het hart nog meer, waardoor de aandoening verergert.

Hobbelt onderzocht in haar proefschrift mogelijkheden voor het vroeg opsporen van onderliggende aandoeningen, zodat behandeling tijdig kan starten en de verandering van de hartspier zoveel mogelijk geremd kan worden. Zij vond een marker voor bloedstolling die bij mensen met atriumfibrilleren in hogere mate aanwezig was in het bloed dan bij gezonde personen. Daarnaast toont ze aan dat het effectief is om onderliggende aandoeningen die bijdragen aan het ontstaan van atriumfibrilleren gericht te behandelen. Met deze zogenaamde upstream therapie, gericht op behandeling van onderliggende risicofactoren, werden bloeddruk, cholesterol en hartfalen beter gereguleerd en werd het normale hartritme vaker behouden. 

Curriculum Vitae

Anne Hobbelt (1987) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek voerde ze uit bij de afdeling Cardiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Een deel van haar proefschrift valt onder de RACE 3 studie en de RACE V studie. Hobbelt is momenteel werkzaam als Arts in Opleiding Klinische Geriatrie in het Martini Ziekenhuis in Groningen. De titel van haar proefschrift luidt: Towards prevention of AF progression.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram