• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Positieve effecten bij afbouw antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking

Print 
Datum: 15 april 2019
Tijd: 14:30
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. P.J. Hoekstra

​Lotte Ramerman: Off-label use of antipsychotic medication in people with intellectual disabilities; Adherence to guidelines, long-term effectiveness, and effects on quality of life.

Mensen met een verstandelijke beperking krijgen tegen gedragsproblemen soms het antipsychoticum risperidon voorgeschreven. Risperidon is geregistreerd voor het korte termijn gebruik voor gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking, maar wordt vaak langdurig gebruikt. In veel gevallen is het echter mogelijk om dit middel af te bouwen. Dat concludeert Lotte Ramerman in haar proefschrift. Zij toont aan dat afbouw van risperidon een positief effect heeft op het lichamelijk welbevinden, maar wel toename in stereotiep gedrag kan veroorzaken.

Bij langdurig gebruik van risperidon en andere antipsychotica is het psychisch welbevinden verlaagd en kunnen er bijwerkingen ontstaan, zoals parkinsonisme en verminderde controle over de blaas. Volgens de richtlijnen moet bij gebruik van deze middelen gemonitord worden op de effecten van de behandeling en de bijwerkingen. Ook moet er na verloop van tijd worden afgebouwd, maar Ramerman laat in haar proefschrift zien dat deze richtlijnen lang niet altijd goed worden nageleefd.

Afbouwen van antipsychotica heeft een positief effect op het lichamelijk welbevinden. Wel kan het afbouwen een tijdelijke verslechtering van het mentale welbevinden veroorzaken. Dit negatieve effect is echter tijdelijk van aard. Al met al concludeert Ramerman dat het verminderen van antipsychoticagebruik, inclusief risperidon, door mensen met een verstandelijke beperking een belangrijke aanbeveling is voor de klinische praktijk.

Curriculum Vitae

Lotte Ramerman (1987) studeerde Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en Management, Policy-analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek voerde ze uit bij het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie van GGZ Drenthe en de afdeling (kinder- en jeugd-) psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij is nu werkzaam als onderzoeker bij het Nivel. De titel van haar proefschrift luidt: Off-label use of antipsychotic medication in people with intellectual disabilities; Adherence to guidelines, long-term effectiveness, and effects on quality of life.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram