• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Effect van vermoeidheid op het vermogen om tijdens het lopen te anticiperen op afleidingen

Print 
Datum: 07 oktober 2020
Tijd: 18:00
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. T. Hortobagyi en dr. C.J.C. Lamoth

​Paulo Cezar Rocha dos santos: Effects of age and fatigue on human gait

Tijdens het lopen worden wij afgeleid door allerlei zaken die onze wandeling kunnen verstoren. Normaal gesproken zijn we echter goed in staat om deze afleidingen te verwerken, maar als we ouder worden kan het vermogen om het looppatroon aan te passen afnemen, met struikelingen en vallen als mogelijk gevolg. Een veel voorkomende type storing is vermoeidheid. In dit proefschrift onderzoekt Rocha dos Santos of gezonde oudere volwassenen hun gang aanpassen bij vermoeidheid, en zo ja, hoe de gang wordt aangepast.

Voor het onderzoek heeft Rocha dos Santos jonge en oude volwassenen gemeten op een loopband, nadat ze mentaal of fysiek vermoeiende taken hadden uitgevoerd. Daarna onderzochten Rocha dos Santos en zijn collega’s of deze taken invloed hebben op de passen, variabiliteit en neuromusculaire controle tijdens het lopen. De effecten van zowel de mentale als de fysieke vermoeidheid op het lopen op de loopband bleken echter minimaal, ondanks de sterke toename in het inspanningsgevoel bij ouderen. Wel zag Rocha dos Santos dat proefpersonen van verschillende leeftijden op andere manieren de controle over hun spieren aanpasten aan de vermoeiende situatie. Dat deze veranderde controle uiteindelijk niet leidde tot een verandering in looppatroon was waarschijnlijk te wijten aan het testen van het lopen op een loopband, want dit is minder uitdagend dan het maken van een wandeling in een dagelijkse situatie. 

Curriculum Vitae

Paulo Cezar Rocha dos Santos (1985) studeerde Science in Human Kinetics aan de Universidade Estadual Paulista in São Paulo, Brazilië. Tijdens zijn promotieonderzoek was hij verbonden aan het SHARE instituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De titel van zijn proefschrift luidt: “Effects of age and fatigue on human gait.”

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram