• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Fysieke beweging en schermgebruik bij adolescenten gaan vaak samen

Print 
Datum: 19 september 2018
Tijd: 12:45
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof dr S.A. Reijneveld, dr A. Geckova

​Jaroslava Kopčákovká: Physical activity, screen-based activities and their potential determinants: Active living during adolescence.

Adolescenten zijn lichamelijk relatief weinig actief, en zitten vaak relatief veel stil achter een scherm. Toch kunnen adolescenten tegelijkertijd lichamelijk actief zijn en veel schermgebonden activiteiten uitvoeren. Dat concludeert Jaroslava Kopčákovká  in haar proefschrift, waarin ze de activiteit van Slowaakse adolescenten onderzocht. De uitkomsten van haar onderzoek kunnen bijdragen aan het ontwikkelingen van gezondheidsbevorderende interventies.

De mate van activiteit van adolescenten hangt samen met verschillende factoren. Kopčákovká laat bijvoorbeeld zien dat de motieven om te bewegen voor jongens anders zijn dan voor meisjes: jongens en meisjes willen beiden een ‘goed kind’ zijn en presteren, maar jongens bewegen daarnaast vooral voor hun gezondheid, terwijl bij meisjes sociale motieven een grote rol spelen. Ook blijkt bij jongens een negatief zelfbeeld samen te hangen met een lagere kans om fysiek actief te zijn. Bij meisjes speelt dit geen rol. Tot slot blijken sportfaciliteiten op school en actieve pauzes, evenals de mate waarin de omgeving wordt ervaren als ‘vriendelijk voor activiteiten’, de kans op meer fysieke activiteit bij adolescenten te verhogen.

Het onderzoek van Kopčákovká laat zien dat de omgeving belangrijk is voor lichamelijke activiteit, dat de motieven voor lichamelijk activiteit voor jongens en meisjes verschillen. Daarmee moet rekening gehouden worden bij het ontwikkelen van preventieve interventies. Ook het feit dat fysieke activiteit en veel schermgebruik samen kan gaan, is interessant voor verder onderzoek.

Curriculum Vitae

Jaroslava Kopčákovká (1986) studeerde Psychologie aan de PJ Safarik universiteit van Košice, Slowakije. Haar promotieonderzoek voerde zij uit bij de afdeling gezondheidswetenschappen van het UMCG. Kopčákovká  is nu werkzaam als onderzoeker aan de PJ Safarik University in Košice, Slowakijke. De titel van haar proefschrift luidt: Physical activity, screen-based activities and their potential determinants: Active living during adolescence.


 

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram