• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Werking van erythropoietine (EPO) in hartfalen bestudeerd

Print 
Datum: 12 januari 2011
Tijd: 15:45
Locatie: Aula Academiegebouw
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. W.H. van Gilst en prof.dr. D.J. van Veldhuisen

Hartfalen is een ernstige aandoening met een slechte prognose. Ook gaat hartfalen gepaard met veel bijkomende ziekten, waaronder bloedarmoede. Nieuwe behandelmethoden voor hartfalen zijn gewenst. In dit onderzoek is de werking van erythropoietine (EPO) op hartfalen onderzocht, waarbij is gekeken naar bijkomende effecten van EPO naast zijn rol in de vorming van rode bloedcellen.

In het onderzoek is aangetoond dat EPO in gunstige zin bijdraagt aan de vorming van nieuwe bloedvaten in het hart bij hartfalen. Bij een verminderde werking van EPO gaat het aanpassingsvermogen bij inspanning achteruit in zowel de hartspier als de skeletspieren. Indien bloedarmoede bij hartfalen wordt veroorzaakt door slechter functioneren van het beenmerg, heeft EPO als behandeling voor deze vorm van bloedarmoede nauwelijks effect. De gunstige effecten van EPO bij hartfalen lijken te berusten op aan andere mechanismen dan die op de vorming van de rode bloedcellen alleen.

Het onderzoek is gefinancierd door NWO, de Nederlandse Hartstichting, the Netherlands Foundation for Cardiovascular Excellence, en de National Institutes of Health, USA.

 
Curriculum Vitae

Willem-Peter Ruifrok (Groningen, 1978) heeft geneeskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft zijn promotieonderzoek uitgevoerd bij de Afdeling Cardiologie van het UMCG. De titel van het proefschrift is ‘Erythropoietin in heart failure: effects beyond erythropoiesis’. Ruifrok vervolgt zijn loopbaan als arts-assistent bij de afdeling Kindergeneeskunde van het Medisch Spectrum Twente in Enschede.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram