• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Verbanden tussen familieachtergrond, gezinsvorming en achterstand op jonge leeftijd

Print 
Datum: 24 april 2019
Tijd: 12:45
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. A.C. Liefbroer en prof.dr. F. Billari

​Jarl Eduard Mooyaart: Linkages between family background, family formation and disadvantage in young adulthood

In toenemende mate veronderstellen onderzoekers dat de kloof tussen individuen met een verschillende sociale achtergrond is toegenomen in Westerse landen. Relatief weinig onderzoek richt zich op de vraag hoe sociale achtergrond het proces van gezinsvorming beïnvloedt. Ook de gevolgen die deze keuzes aangaande gezinsvorming hebben voor het welzijn van het individu, worden nauwelijks in kaart gebracht, stelt Mooyaart.

In zijn proefschrift richtte hij zich op twee centrale thema’s. Ten eerste onderzocht hij veranderingen in de invloed van sociale achtergrond, in het bijzonder van ouderlijk onderwijsniveau, op gezinsvorming. Hiervoor maakte hij gebruik van Nederlandse en Europese data. Ten tweede bestudeerde hij de consequenties van gezinsvorming voor inkomen en obesitas. Hiervoor maakte hij gebruik van paneldata uit de Verenigde Staten.

Zijn resultaten laten zien dat sociale achtergrond nog steeds het gezinsvormingsproces beïnvloedt en dat er zelfs indicaties zijn dat de kloof in gezinsvorming tussen individuen met verschillend ouderlijk opleidingsniveau toenemen in Europa. Individuen van lagere sociale achtergrond krijgen bijvoorbeeld in toenemende mate kinderen buiten het huwelijk. Verder laat hij zien dat familietrajecten tijdens de transitie naar volwassenheid, bovenop carrièretrajecten, van invloed zijn op (eigen) inkomen en obesitas in jongvolwassenheid.

Ten slotte komt naar voren dat iemand van hogere sociale achtergrond een hoger (eigen) inkomen heeft vergeleken met iemand van lagere sociale achtergrond. Dit gebeurt zelfs wanneer deze personen allebei dezelfde carrière- en familietrajecten tijdens de transitie naar volwassenheid doorlopen.
Mooyaart concludeert dat sociale achtergrond (nog steeds) een belangrijke rol speelt in de manier waarop individuen familiebeslissingen aangaan en dat dit gedeeltelijk de intergenerationele overdracht van sociale ongelijkheid zou kunnen verklaren.

Curriculum Vitae

Jarl Eduard Mooyaart (1989) studeerde Sociologie aan de Universiteit Utrecht. Zijn promotieonderzoek vond plaats bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Momenteel werkt hij als postdoctoraal onderzoeker bij McGill University, Montréal, Canada. De titel van zijn proefschrift luidt: Linkages between family background, family formation and disadvantage in young adulthood.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram